Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Referensprojekt

Tilläggsisolering med putsad fasad i Trelleborg

25 oktober, 2021

Under hösten 2021 har Morneon Fasad utfört en tilläggsisolering av en gavelfasad i Trelleborg. Idag 2021-10-25 utfördes slutbesiktning projektet har följt tidplan och avslutats med en mycket nöjd kund.

Läs mer

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond [SBUF]

23 oktober, 2021

SBUF har den 21 oktober 2021  beviljat bidrag med 1 896 000 kronor till Morneon Fasad AB för genomförande av forskningsprojektet ”Rationellt och relevant underhåll av tegelfasader”. ”Frej, Vad handlar projektet om?” Frej: ”Projektets mål är att öka kunskapen om murfogars hållfasthet, vidhäftning mellan tegel och murbruk samt i vilken utsträckning erosion och sprickbildning i fogar…

Läs mer

Zink offeranoder vid reparation av armerad betong

11 oktober, 2021

Betong är ett mycket starkt och hållbart byggmaterial. När betong armeras med stål, skapas grunden för modern byggnation. I denna kombination ger betongen styrka mot tryckspänning och armeringen ger styrka mot dragspänning. Stålarmering löser en av betongens största begränsningar, men skapar ett helt nytt problem: korrosion av inbäddad stålarmering leder till spjälkning av betongen och…

Läs mer

FRÅN MILJÖVÄRD TILL BYGGARBETARE

30 september, 2021

Varje år skapar vi sysselsättning för 25 miljövärdar i våra områden. Flertalet är boende hos oss och saknar sysselsättning. Miljövärdens arbetsuppgift är främst att hålla rent och snyggt, inne och utomhus. Många går vidare till ett nytt jobb eller studier, en del jobbar kvar hos oss. Jamil Bazoyar har arbetat som miljövärd på Victoria Park…

Läs mer

Balkongrenovering i Lund på Hantverksgatan

26 september, 2021

Under våren 2021 utförde Morneon Fasad AB balkongrenovering på Hantverksgatan 19, Lund. Beställaren är ett fastighetsföretag som Morneon Fasad har arbetat med under 10 år och är en återkommande kund. I uppdraget ingick att vi på Morneon hjälpte till med bygglovsprocessen. Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Följ oss på…

Läs mer
Korrosivitetsklasser

Miljöklassning eller korrosivitetsklasser

22 september, 2021

Korrosivitetsklasser kallades tidigare miljöklass och ska beskriva en indelning av olika omgivningar, baserad på den grad av korrosion som en metall kan förväntas bli utsatt för i den specifika omgivningen.  När korrosivitetsklassen för en metall har bestämts för en viss miljö, är det möjligt att anpassa färgsystem och tillhörande förbehandling efter detta. Korrosivitetsklassen är knuten…

Läs mer
Stofix

Morneon Fasad är certifierade för Stofix

17 augusti, 2021

Ambitionen med Stofix är att bevara fastighetens arkitektoniska uttryck. Lika vackra och hållbara tegelfasader som människan byggt i årtusenden skapas med en metod som är tunnare, tåligare, hållbarare och snabbare att montera. Stofix tegelbeklädnad är en fasadkonstruktion som är skild från stommen. Väderbeständigt äkta bränt tegel ger väggkonstruktionen och isoleringen ett långvarigt skydd. Tegelpanelerna hänger…

Läs mer

Fasadrenovering i Lund på Södra Esplanaden

10 augusti, 2021

Under våren 2021 utförde vi en fasadrenovering av hörnhuset med adress Södra Esplanaden 8, Lund. Vill du veta mer om våra tjänster kopplade till renovering av putsade fasader följer du länken, klicka här.

Läs mer
Murningsarbete

Kompendium för murningsarbeten

14 juli, 2021

I ett kompendium om murningsarbeten redogör Lars Nyqvist för den omfattande kunskap som krävs för ett gott murningsarbete. Kompendiet används i utbildningen av murare i Finland.  Innehållsförteckningen tar upp: tegel, murblock, murbruk, murade konstruktioner, väggmurning, blockmurning och murade mellanväggar. Under rubriken allmänt grupperas tegel enligt följande: brända tegel, kalksandstegel, eldfasta tegelstenar, syrafasta tegelstenar, betongtegel, natursten…

Läs mer