Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Referensprojekt

murade-fasader-malmö

Recension av Reparation av Murade fasader med korrosionsskador – Svensk Byggtjänst

16 februari, 2023

Svensk Byggtjänst har gett ut en handbok som riktar sig till fastighetsägare, projektörer, entreprenörer och materialleverantörer som behöver åtgärda korrosionsskador i murade fasader. Handboken ger en inblick i orsaker till armeringskorrosion i murade fasader och ger praktisk hjälp för att på ett tekniskt och gestaltningsmässigt hållbart sätt reparera fasaden. Skisser och fotografier från praktisk verksamhet…

Läs mer

Skyltar, markiser, ljustavlor & flaggor – Tillstånd & Bygglov?

16 februari, 2023

Skyltning i stadsmiljö kan kräva tillstånd av Polismyndigheten och bygglov av Stadsbyggnadskontoret. Bygglov kan avse fasadändring eller ljusanordning. Polisen beslutar om skyltning på offentlig plats. I Malmö regleras skyltningens mått i den lokala ordningsstadgan. Skyltningen får inte hindra framkomligheten eller renhållningen. Plan- och bygglagen anger att skyltar och ljusanordningar ska utformas och placeras med hänsyn…

Läs mer
morneonfasad-fönsterbyte-ystad

Val av fönster vid fönsterbyte.

1 februari, 2023

Fönster är en väsentlig del av en fastighets karaktär och ger fasaden dess särart. Fönster berättar om var huset hör hemma i bebyggelsehistorien. Fönstrets form, storlek och stil avgör hur mycket ljus och rymd som ges i inomhusmiljön. Det visuella intrycket av fönster i en fasad är till stor del beroende av fönstrets dimensioner och…

Läs mer

Morneon Fasad utför betongreparationer i Oljehamnen, Malmö

15 januari, 2023

Under ett par år har vi återkommande utfört betongreparationer i Oljehamnen till en återkommande kund. Att arbete i Oljehamnen ställer höga krav på heta arbeten kunskaper samt arbetsmiljö. Vill du veta mer om vilka tjänster vi kan erbjuda inom betong, klicka här

Läs mer

Betongens miljöpåverkan

7 januari, 2023

efterfrågan på cement uppgår till cirka 2,9 miljoner ton per år, varav cirka 75 procent kommer från produktion i Slite på Gotland. Cement är en nödvändig råvara i betongtillverkning.

Läs mer

Morneon Fasad renoverar Lunds centralstation utvändigt.

17 december, 2022

Stationshuset i Lund stod färdigt 1859 och är ett av de äldsta i Sverige. Stationsmiljön är unik då även magasinsbyggnaden för gods finns bevarad. Stilmässigt kan Lunds stationshus ses som ett tidigt exempel på italienskinspirerad nyrenässans. Den ljusa putsarkitekturen med kvaderindelning är ett viktigt karaktärsdrag som är tänkt att efterlikna travertin. Idag är Lunds centralstation…

Läs mer

Balkongrenovering på Amiralsgatan 44 i Malmö

1 juli, 2022

Vill du veta mer om balkongrenovering från ax till limpa?

Läs mer
fasad-scanning-bosch

Morneon Fasad scannar av fasaden.

9 maj, 2022

Morneon Fasad utökar vår tekniska maskinpark med ett litet men kraftfullt verktyg. Vi hjälper till med att lokalisera elkablar, vattenrör, järn med mera som ligger i fasaden för att undvika onödiga skador på fastigheten vid ingrepp i fasaden i form av fasadrenovering som kan vara allt ifrån omfogning av tegelfasad, rivning av fasad, tilläggsisolering, betonglagningar…

Läs mer