Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Hydrofobering – impregnering av fasaden

Hydrofobering sparar energi Ett material med högt fuktinnehåll utgör inte bara grogrunden för missprydande beläggningar såsom alger, mögel, mossa och lava, utan reducerar även dess värmeisolerande egenskaper. Tester visar att ett fuktinnehåll på 5% i en fasad ökar dess värmeledningsförmåga med upp till 50 %. Genom hydrofobering, d.v.s. impregnering av ytan, stoppas fukten och fastighetens…

Läs mer

Balkongrenovering till Hugo Åberg Fastigsförvaltning

Omfogning av tegelfasader, betongreparationer och montering av 120 st nya betongräcke fronter.

Läs mer