Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

morneonfasad-fönsterbyte-ystad

Val av fönster vid fönsterbyte.

1 februari, 2023

Fönster är en väsentlig del av en fastighets karaktär och ger fasaden dess särart. Fönster berättar om var huset hör hemma i bebyggelsehistorien. Fönstrets form, storlek och stil avgör hur mycket ljus och rymd som ges i inomhusmiljön. Det visuella intrycket av fönster i en fasad är till stor del beroende av fönstrets dimensioner och…

Läs mer

Morneon Fasad renoverar Lunds centralstation utvändigt.

17 december, 2022

Stationshuset i Lund stod färdigt 1859 och är ett av de äldsta i Sverige. Stationsmiljön är unik då även magasinsbyggnaden för gods finns bevarad. Stilmässigt kan Lunds stationshus ses som ett tidigt exempel på italienskinspirerad nyrenässans. Den ljusa putsarkitekturen med kvaderindelning är ett viktigt karaktärsdrag som är tänkt att efterlikna travertin. Idag är Lunds centralstation…

Läs mer
Omputsning av fasader

Fasadrenovering på Mäster Henriksgatan 6, Malmö

8 februari, 2022

Morneon Fasad anlitas för att utföra en omfattade fasadrenovering av Brf Mäster Henrik. Vill du veta mer om Morneon Fasad´s tjänster, klicka här.

Läs mer

Fasadrenovering i Malmö på Amiralsgatan 29

8 februari, 2022

Under våren och sommaren kommer 2022 kommer Morneon Fasad AB att utföra en omfattade fasadrenovering, takrenovering samt fönsterbyte. På delar av gårdsfasaden kommer en tilläggsisolering utföras. Fortlöpande informatorn om projekt kommer att postas i detta inlägg.

Läs mer
ekonomiskt stöd

Energieffektivisering med nytt stöd

4 november, 2021

Ett nytt stöd för energieffektivisering i flerfamiljshus kan sökas från oktober 2021. De som kan söka stöd är allmännyttiga bostadsföretag, privata bostadsföretag, bostadsrättföreningar med flera. Stödet är avsett för bostäder och kan ges till fastigheter där mer än hälften av ytan utgörs av bostadslägenheter. Exempel på energieffektiviserande åtgärder är tilläggsisolering, byte av fönster, installation av…

Läs mer

Vid fönsterbyte ska man tänka på hur fönsterna ska användas och underhållas.

1 november, 2021

I de bostäder som byggdes före 1930 var det vanligast att fönster öppnades utåt. Vid fönsterbyte idag finns det många aspekter och detaljer att förhålla sig till. Utåtgående fönster är oftast mer smäckra än inåtgående fönster, vilket ger en väsentlig skillnad i utseende. Vi menar dock att vi inte med berått mod kan fortsätta använda…

Läs mer

Fasad- och takrenovering på Lokföraregatan 17 i Lund

16 september, 2021

Morneon Fasad fick förtroendet att utföra en omfattande renovering av klimatskalet till Brf Lokföraren. I entreprenaden utfördes fasadrenovering, takomläggning, montering solceller, fönsterrenovering, balkongrenovering, montering av nya balkongräcken i smide samt omfogning av tegelfasader.

Läs mer

Riktlinjer för fönster, kompendium Malmö

14 juli, 2021

Malmö stad har gett ut riktlinjer för fönster som ska användas i samband med att fönster måste åtgärdas. Stadsbyggnadsnämnden förordar alltid att gamla fönster ska bevaras eller renoveras. Nya tillägg ska vara originalfönstren så trogna i utförande som möjligt. I skriften framhålls att skenbart små förändringar kan få stora konsekvenser. Vidare sägs att fönster ska…

Läs mer