Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

ekonomiskt stöd

Energieffektivisering med nytt stöd

4 november, 2021

Ett nytt stöd för energieffektivisering i flerfamiljshus kan sökas från oktober 2021. De som kan söka stöd är allmännyttiga bostadsföretag, privata bostadsföretag, bostadsrättföreningar med flera. Stödet är avsett för bostäder och kan ges till fastigheter där mer än hälften av ytan utgörs av bostadslägenheter. Exempel på energieffektiviserande åtgärder är tilläggsisolering, byte av fönster, installation av…

Läs mer

Vid fönsterbyte ska man tänka på hur fönsterna ska användas och underhållas.

1 november, 2021

I de bostäder som byggdes före 1930 var det vanligast att fönster öppnades utåt. Vid fönsterbyte idag finns det många aspekter och detaljer att förhålla sig till. Utåtgående fönster är oftast mer smäckra än inåtgående fönster, vilket ger en väsentlig skillnad i utseende. Vi menar dock att vi inte med berått mod kan fortsätta använda…

Läs mer

Riktlinjer för fönster, kompendium Malmö

14 juli, 2021

Malmö stad har gett ut riktlinjer för fönster som ska användas i samband med att fönster måste åtgärdas. Stadsbyggnadsnämnden förordar alltid att gamla fönster ska bevaras eller renoveras. Nya tillägg ska vara originalfönstren så trogna i utförande som möjligt. I skriften framhålls att skenbart små förändringar kan få stora konsekvenser. Vidare sägs att fönster ska…

Läs mer

Omputsning av gatufasaden och fönsterbyte på Kockumsgatan 5, Malmö.

4 oktober, 2020

Omputsning och fönsterbyte Detta projekt handlades upp i förtroende, projektet omfattade renovering av puts och fönsterbyte på gatufasader. Underprojektet tillkom extra arbete med målning av plåttak. Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.

Läs mer

Fasadrenovering och fönsterbyte på Amiralsgatan i Malmö

30 april, 2020

Till Brf Jasminen 3 utförde Morneon Fasad en omfattande fasadrenovering av gatufasader och renovering av balkonger 2019. I projektet skulle fönster målas men kort efter byggställningen var rest kunde det konstateras att virket i fönsterna var mycket murket då förutsättningarna förändrades togs beslutet att fönsterna skulle bytas ut. Nya fönster levrades från fönster tillverkaren Oden…

Läs mer