Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

För en klimatsmart utveckling

5 september, 2023

Den svenska byggbranschen framställs ibland som en stor miljöbov. Bygg- och fastighetssektorns utsläpp av växthusgaser i Sverige var cirka 12 miljoner ton koldioxidekvivalenter 2018, vilket motsvarar en femtedel av landets klimatpåverkan. Ungefär en tredjedel av dessa utsläpp sker vid uppförandet av nya byggnader. Boverket framhåller att klimatpåverkan från byggnaders bruksfas har minskat medan nybyggnation och…

Läs mer

Restaurering och underhåll av utsmyckade naturstenfasader

1 september, 2023

Naturstensfasader är vackra och mycket hållbara. I Sverige finns en uttalad respekt för autenciteten hos äldre byggnader. En kulturhistorisk värdering av en byggnad är avgörande för vad som bör bevaras och hur detta arbete ska genomföras. Det har blivit allt viktigare att man vid restaureringar inte utplånar informationsbärande spår av byggnaders historia.  Riksantikvarieämbetet har tagit…

Läs mer