Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

8 st tips för ett billigare fasadunderhåll

Rolands checklista för billigare fasadunderhåll Som företagschef på Morneon Fasad har Roland lång erfarenhet av fasadunderhåll. Här har han samlat sina tips och råd för att hålla fasaden i skick. 1. Underhåll och rensa hängrännor, stuprör och rensskålar från löv och dylikt. 2. Tryckspola ur dagvattenrör, gårdsbrunnar och dylikt, med täta intervaller. 3. Stuprör har en…

Läs mer

Hydrofobering – impregnering av fasaden

Hydrofobering sparar energi Ett material med högt fuktinnehåll utgör inte bara grogrunden för missprydande beläggningar såsom alger, mögel, mossa och lava, utan reducerar även dess värmeisolerande egenskaper. Tester visar att ett fuktinnehåll på 5% i en fasad ökar dess värmeledningsförmåga med upp till 50 %. Genom hydrofobering, d.v.s. impregnering av ytan, stoppas fukten och fastighetens…

Läs mer

Foga om tegelfasader – medverkan projekt LTH

Rationellt och relevant omfogning av tegelfasader Vid Lunds Tekniska Högskola, LTH, pågår ett intressant forskningsprojekt, som Morneon Fasad har förmånen att få anknytning till. Bakgrunden är att Sverige har tegelfasader med en sammanlagd yta som uppskattas vara en bra bit över 100 miljoner kvadratmeter. Generellt har tegelfasader lågt underhållsbehov och mycket lång livslängd. Genom relevant…

Läs mer

Renovering av skalmurar fasader med kompletterande murkramlor

Många av husen som byggdes under det så kallade miljonprogrammet, mellan 1965 och 1975, är idag i behov av fasadrenovering. Ofta handlar det om att fästena, kramlorna, som håller fast skalmuren i husets stomme, rostar. Morneon har stor erfarenhet av montering av kompletterande kramlor på fastigheter i miljonprogrammet. Under åren 2010-2012 kramlingskompletterade vi gavlar till bl.a….

Läs mer

Takomläggning, balkong- och fasadrenovering på Solters plan i Malmö

Omfattande renovering av tak och fasader på Solters plan, Malmö.

Läs mer

Fasadrenovering av tegel, tegelfogar och sandsten på Lilla torg i Malmö

2018 utförde Morneon Fasad en omfattande renovering av klimatskalet på fastigheten Kv. Lejonet 2, Malmö som ligger på Lilla torg. Vi på Morneon är mycket stolta att vi fick förtroendet fast vi inte var den billigaste entreprenören i upphandlingen vi fick veta att det var magkänslan hos den upphandlande tjänstekvinnan på Fastighets AB Balder som avgjorde.

Läs mer

Byta ut första tegelskiftet ovanför en fönsteröppning kan utföras med prefabricerad tegelbalk

När vi mäter upp de tegelbalkar som vi ska byta gör vi det med mm toleranser samt att befintligt murförband protokollförs så att nya tegelbalken ska passa in i fasaden på ett så bra sätt som möjligt.

Läs mer

Omfattande renovering takomläggning, fönsterbyte, balkongrenovering, omgjutning av källartrappa, omfogning av tegelfogar och byggnationer n av nytt miljöhus

Till Brf Krageholm utförde Morneon Fasad AB som totalentreprenör 2018 en omfattande renovering av föreningens fastighets klimatskal.

Läs mer

Balkongrenovering i Limhamn av 28 st balkonger

Vi blev kontrakterade för att lägga nya övergjutning på den undre bärande delen. Efter rivit balkongräckena så vi att pågjutningen helt hade lyft från plattans undre del p.g.a.. att överkantsarmeringen legat mycket ytligt i den konstruktiva delen av balkongplattan troligen har vatten sugits kapillärt in mellan de två skicken och haft svårt att dunsta ut genom betongen.

Läs mer
Närbild på den rostiga rambalken

Fasadrenovering och balkongrenovering på Regeringsgatan 154, Landskrona

Fasadrenovering och balkongrenovering i Landskrona på Regeringsgatan 154, Landskrona.

Läs mer