Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Fasadrenovering i Lomma.

14 september, 2023

Nu har vi på Morneon Fasad avslutat arbete med omfogning av fasader, omputsning av sockel samt ommurning av skorsten på Skolskeppsgatan 13 i Lomma åt vår beställare Otto Nilssons Byggnads, stort tack för ert förtroende. Ännu en gång har vi inom avtalade ramar för tid och ekonomi färdigställt ett projekt med en nöjd beställare. Särskilt…

Läs mer

Restaurering och underhåll av utsmyckade naturstenfasader

1 september, 2023

Naturstensfasader är vackra och mycket hållbara. I Sverige finns en uttalad respekt för autenciteten hos äldre byggnader. En kulturhistorisk värdering av en byggnad är avgörande för vad som bör bevaras och hur detta arbete ska genomföras. Det har blivit allt viktigare att man vid restaureringar inte utplånar informationsbärande spår av byggnaders historia.  Riksantikvarieämbetet har tagit…

Läs mer
murade-fasader-malmö

Recension av Reparation av Murade fasader med korrosionsskador – Svensk Byggtjänst

16 februari, 2023

Svensk Byggtjänst har gett ut en handbok som riktar sig till fastighetsägare, projektörer, entreprenörer och materialleverantörer som behöver åtgärda korrosionsskador i murade fasader. Handboken ger en inblick i orsaker till armeringskorrosion i murade fasader och ger praktisk hjälp för att på ett tekniskt och gestaltningsmässigt hållbart sätt reparera fasaden. Skisser och fotografier från praktisk verksamhet…

Läs mer
fasad-scanning-bosch

Morneon Fasad scannar av fasaden.

9 maj, 2022

Morneon Fasad utökar vår tekniska maskinpark med ett litet men kraftfullt verktyg. Vi hjälper till med att lokalisera elkablar, vattenrör, järn med mera som ligger i fasaden för att undvika onödiga skador på fastigheten vid ingrepp i fasaden i form av fasadrenovering som kan vara allt ifrån omfogning av tegelfasad, rivning av fasad, tilläggsisolering, betonglagningar…

Läs mer

Fasadrenovering på Sankt Laurentiigatan 6, Lund

17 mars, 2022

Morneon Fasad fick förtroendet till Brf St Peter att utföra fasadrenovering av gatufasadens putsade fasader samt omfogning av tegelfasader. I projekt har vi också utfört renovering av betong i bilgaraget. Mer information kommer publiceras alt efter projektet fortskrider.

Läs mer

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond [SBUF]

23 oktober, 2021

SBUF har den 21 oktober 2021  beviljat bidrag med 1 896 000 kronor till Morneon Fasad AB för genomförande av forskningsprojektet ”Rationellt och relevant underhåll av tegelfasader”. ”Frej, Vad handlar projektet om?” Frej: ”Projektets mål är att öka kunskapen om murfogars hållfasthet, vidhäftning mellan tegel och murbruk samt i vilken utsträckning erosion och sprickbildning i fogar…

Läs mer

Omfogning av tegelfasader och takomläggning på Bildesgatan 3, Malmö

16 oktober, 2021

Morneon Fasad fick förtroendet att utföra omfogning av tegelfasader samt takomläggning till Brf Alen.

Läs mer

Fasad- och takrenovering på Lokföraregatan 17 i Lund

16 september, 2021

Morneon Fasad fick förtroendet att utföra en omfattande renovering av klimatskalet till Brf Lokföraren. I entreprenaden utfördes fasadrenovering, takomläggning, montering solceller, fönsterrenovering, balkongrenovering, montering av nya balkongräcken i smide samt omfogning av tegelfasader.

Läs mer