Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Muraryrket

Gymnasieskolans treåriga program för Bygg- och anläggningsbranschen ger en god grund för anställning hos Morneon. I byggbranschen hanteras stora ekonomiska värden och utbildningen ska därför ge färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med nutida metoder och hjälpmedel. Gymnasieskolan har värdefulla fördjupningskurser i Betong respektive Mur- och putsverk 1 – 3.Den arbetsplatsförlagda utbildningen…

Läs mer

Undvik misstag i murat och putsat byggande

Rätt utförda kan murade och putsade fasader fungera i många decennier med minimalt underhåll. Samtidigt ställer murning och putsning krav på korrekt hantverksmässigt utförande, rätt genomförd projektering och adekvat materialval. I ett brett samarbete mellan byggbranschen och representanter från Lunds Tekniska Högskola har kompendiet [Undvik misstag i murat och putsat byggande] tagits fram för att…

Läs mer

Moderna Malmö – Ribershus

Sveriges Television har i en serie korta inslag skildrat god arkitektur i Sverige under rubriken K-märkts modärna. Avsnitt ett av nio 1996 handlar om Ribershus i Malmö. Under drygt fyra minuter skildras att modernismen gjort avtryck i byggnationen av Ribershus. Det första moderna niovåningshuset i området stod klart 1937. Byggmästare var den legendariske Eric Sigfrid…

Läs mer

Kompendium om Murverkskonstruktion

Föreningen Tungt murat och putsat byggande [TMPB] bildades 2012 på initiativ av en forskargrupp vid Lunds Tekniska Högskola och företrädare för murverksbranschen . Medlemmar i föreningen kommer från olika lärosäten, entreprenörer i branschen, materialleverantörer, arkitekter och konstruktörer. Föreningen stöder framtagande av publikationer som sprider kunskap och ökar kompetensen. Miklós Molnár, från Lunds Tekniska Högskola, och…

Läs mer

Bygglov vid fönsterbyten – rättsfall

Många fastighetsägare frågar om de måste söka bygglov för fönsterbyte. Plan- och Bygglagen, PBL, har i 8 kap 13 § förbud mot att ”förvanska” en byggnad som är särskilt värdefull ur kulturhistorisk synpunkt. Ändring av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar vara på byggnadens kulturhistoriska värden…

Läs mer

Intressanta byggfilmer från Danmark om kalkbruk, linoljefärg, bildhuggare och mycket mer

För den som är intresserad av att lära sig mer om bygghantverk i vårt grannland Danmark finns det flera bra YouTube kanaler med mycket bra material. Jag kan vart rekommenderar kanalen Byggeteknisk viden. Här finns bra videos på tillverkning av kalkbruk, betongtillverkning, tegelstensproduktion, Levande murverk, Guldförgyllning, Stenhuggeri/ bildhuggning, tryckhållfasthet i murverk, bjälklag ankare, tilläggsisolering, kvaderputsning,…

Läs mer

Hantverksfilm från Danmark om bla. fasad-, tegel-, puts- och stuckarbeten

För de som är hantverksintresserade vill vi varm rekommendera filmerna som byggefilm.dk har tagit fram och du finner på YouTube, klicka här.      

Läs mer

Betongreparation på hög höjd i Malmö

Vi är glada för att Sto Scandinavia AB vill uppmärksamma vårt projekt på Söderkulla. Där vi har utfört betongreparationer av ett 13 våningshus under större delen av 2018. Bristande tätskikt på armering i konsoler och pelare har resulterat i ett omfattande betongreparation program. Vill du läsa mer om projektet kan du göra det i StoAktuellt,…

Läs mer

Morneon Fasad AB är på Stadsbyggnadsdagen 2018

I år satt vi med som åskådare, tidigare år har vi varit med och nominerat egna projekt som vi tyckt ska lyftas fram i sammanhanget tex. renoveringen av Hyresföreningens hus (Fersens väg 9, Malmö) och HSB Brf Adjutanten, Malmö (Carl Gustavsväg 13, Malmö). Under dagen var det ett flertal intressanta föruläsningar från tex Tobias Nordström, Spacescape…

Läs mer

SPEF´s årsstämma 2018 i Malmö

Sveriges branschförening för murat & putsat byggande höll sin årsstämma i Malmö 2018. Dagordningen innehåll föreläsning från Arbetsmiljöverkets inspektör Tony Antonsson som gjorde en fördjupning i arbetsmiljöverkets fokusområde för 2018 kvartsdam. Samt föreläsning från konstnären och inspiratören Mikael Genberg. Här tackas Anton Axelsson (Puts & Tegel AB), Roland Larsson-Edberg (Morneon Fasad AB) och Per Hallgren…

Läs mer