Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

murade-fasader-malmö

Recension av Reparation av Murade fasader med korrosionsskador – Svensk Byggtjänst

16 februari, 2023

Svensk Byggtjänst har gett ut en handbok som riktar sig till fastighetsägare, projektörer, entreprenörer och materialleverantörer som behöver åtgärda korrosionsskador i murade fasader. Handboken ger en inblick i orsaker till armeringskorrosion i murade fasader och ger praktisk hjälp för att på ett tekniskt och gestaltningsmässigt hållbart sätt reparera fasaden. Skisser och fotografier från praktisk verksamhet…

Läs mer

Skyltar, markiser, ljustavlor & flaggor – Tillstånd & Bygglov?

16 februari, 2023

Skyltning i stadsmiljö kan kräva tillstånd av Polismyndigheten och bygglov av Stadsbyggnadskontoret. Bygglov kan avse fasadändring eller ljusanordning. Polisen beslutar om skyltning på offentlig plats. I Malmö regleras skyltningens mått i den lokala ordningsstadgan. Skyltningen får inte hindra framkomligheten eller renhållningen. Plan- och bygglagen anger att skyltar och ljusanordningar ska utformas och placeras med hänsyn…

Läs mer
fasad-scanning-bosch

Morneon Fasad scannar av fasaden.

9 maj, 2022

Morneon Fasad utökar vår tekniska maskinpark med ett litet men kraftfullt verktyg. Vi hjälper till med att lokalisera elkablar, vattenrör, järn med mera som ligger i fasaden för att undvika onödiga skador på fastigheten vid ingrepp i fasaden i form av fasadrenovering som kan vara allt ifrån omfogning av tegelfasad, rivning av fasad, tilläggsisolering, betonglagningar…

Läs mer
investerings-stod

Investeringsstöd till bostadsbyggande och energieffektivisering avvecklas

30 december, 2021

Riksdagen har beslutat att avveckla investeringsstödet för att bygga hyresrätter och studentbostäder samt stödet till energieffektivisering i flerbostadshus. Det innebär att ansökningar som kommer in till landets länsstyrelser efter den 31 december 2021 inte får beviljas. Det anslag som beslutats för 2022 får enbart användas till att betala ut stöd som redan har beviljats och…

Läs mer
Putsfasad

Morneon Fasad utökar sin kapacitet.

2 december, 2021

Morneon Fasad har nu investerat i vår maskinpark vilket gör att vi utökar vår kapacitet ute på fältet. Morneon Fasad har investerat i en ny Turbosol POLI-T skruvpump och en helt ny TB10. Perfekt för fasadrenoveringar, om putsning av fasad och mycket mer. Tack för en fin leverans utav: Morneon Fasad Investerar för framtiden Se…

Läs mer
ekonomiskt stöd

Energieffektivisering med nytt stöd

4 november, 2021

Ett nytt stöd för energieffektivisering i flerfamiljshus kan sökas från oktober 2021. De som kan söka stöd är allmännyttiga bostadsföretag, privata bostadsföretag, bostadsrättföreningar med flera. Stödet är avsett för bostäder och kan ges till fastigheter där mer än hälften av ytan utgörs av bostadslägenheter. Exempel på energieffektiviserande åtgärder är tilläggsisolering, byte av fönster, installation av…

Läs mer
bygglov

Samhällets krav – bygglov

3 november, 2021

Boverkets bygg- och konstruktionsregler innehåller det som samhället kräver att byggnader minst måste uppfylla. Det handlar om bland annat tillgänglighet, brandskydd, bärförmåga, inomhusmiljö och säkerhet. Dessa krav ska uppfyllas för alla nya byggnader. Vid ändring av befintliga byggnader ska krav uppfyllas för de delar som ändras. Kraven gäller för delar som byggs till, delar som…

Läs mer
kulturbyggnader

Den danska traditionen

28 oktober, 2021

I Danmark finns en rik kunskap om att underhålla och bevara kulturbyggnader.  Eftersom kunskapen finns nära för oss i södra Sverige är det viktigt att dra nytta av den. Center för Bygningsbevaring är ett fristående kunskapscenter, som arbetar för bevarande och utveckling av det byggda kulturarvet. De genomför kurser, vidareutbildning och deltar i forskning. De…

Läs mer