Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Putsfasad

Morneon Fasad utökar sin kapacitet.

2 december, 2021

Vi på Morneon Fasad har nu investerat i vår maskinpark vilket gör att vi utökar vår kapacitet ute på fältet. Morneon Fasad har investerat i en ny Turbosol POLI-T skruvpump och en helt ny TB10. Perfekt för fasadrenoveringar, om putsning av fasad och mycket mer. Tack för en fin leverans utav: Morneon Fasad Investerar för…

Läs mer
ekonomiskt stöd

Energieffektivisering med nytt stöd

4 november, 2021

Ett nytt stöd för energieffektivisering i flerfamiljshus kan sökas från oktober 2021. De som kan söka stöd är allmännyttiga bostadsföretag, privata bostadsföretag, bostadsrättföreningar med flera. Stödet är avsett för bostäder och kan ges till fastigheter där mer än hälften av ytan utgörs av bostadslägenheter. Exempel på energieffektiviserande åtgärder är tilläggsisolering, byte av fönster, installation av…

Läs mer
bygglov

Samhällets krav – bygglov

3 november, 2021

Boverkets bygg- och konstruktionsregler innehåller det som samhället kräver att byggnader minst måste uppfylla. Det handlar om bland annat tillgänglighet, brandskydd, bärförmåga, inomhusmiljö och säkerhet. Dessa krav ska uppfyllas för alla nya byggnader. Vid ändring av befintliga byggnader ska krav uppfyllas för de delar som ändras. Kraven gäller för delar som byggs till, delar som…

Läs mer
kulturbyggnader

Den danska traditionen

28 oktober, 2021

I Danmark finns en rik kunskap om att underhålla och bevara kulturbyggnader.  Eftersom kunskapen finns nära för oss i södra Sverige är det viktigt att dra nytta av den. Center för Bygningsbevaring är ett fristående kunskapscenter, som arbetar för bevarande och utveckling av det byggda kulturarvet. De genomför kurser, vidareutbildning och deltar i forskning. De…

Läs mer

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond [SBUF]

23 oktober, 2021

SBUF har den 21 oktober 2021  beviljat bidrag med 1 896 000 kronor till Morneon Fasad AB för genomförande av forskningsprojektet ”Rationellt och relevant underhåll av tegelfasader”. ”Frej, Vad handlar projektet om?” Frej: ”Projektets mål är att öka kunskapen om murfogars hållfasthet, vidhäftning mellan tegel och murbruk samt i vilken utsträckning erosion och sprickbildning i fogar…

Läs mer

Zink offeranoder vid reparation av armerad betong

11 oktober, 2021

Betong är ett mycket starkt och hållbart byggmaterial. När betong armeras med stål, skapas grunden för modern byggnation. I denna kombination ger betongen styrka mot tryckspänning och armeringen ger styrka mot dragspänning. Stålarmering löser en av betongens största begränsningar, men skapar ett helt nytt problem: korrosion av inbäddad stålarmering leder till spjälkning av betongen och…

Läs mer

FRÅN MILJÖVÄRD TILL BYGGARBETARE

30 september, 2021

Varje år skapar vi sysselsättning för 25 miljövärdar i våra områden. Flertalet är boende hos oss och saknar sysselsättning. Miljövärdens arbetsuppgift är främst att hålla rent och snyggt, inne och utomhus. Många går vidare till ett nytt jobb eller studier, en del jobbar kvar hos oss. Jamil Bazoyar har arbetat som miljövärd på Victoria Park…

Läs mer
Korrosivitetsklasser

Miljöklassning eller korrosivitetsklasser

22 september, 2021

Korrosivitetsklasser kallades tidigare miljöklass och ska beskriva en indelning av olika omgivningar, baserad på den grad av korrosion som en metall kan förväntas bli utsatt för i den specifika omgivningen.  När korrosivitetsklassen för en metall har bestämts för en viss miljö, är det möjligt att anpassa färgsystem och tillhörande förbehandling efter detta. Korrosivitetsklassen är knuten…

Läs mer
Stofix

Morneon Fasad är certifierade för Stofix

17 augusti, 2021

Ambitionen med Stofix är att bevara fastighetens arkitektoniska uttryck. Lika vackra och hållbara tegelfasader som människan byggt i årtusenden skapas med en metod som är tunnare, tåligare, hållbarare och snabbare att montera. Stofix tegelbeklädnad är en fasadkonstruktion som är skild från stommen. Väderbeständigt äkta bränt tegel ger väggkonstruktionen och isoleringen ett långvarigt skydd. Tegelpanelerna hänger…

Läs mer
Murningsarbete

Kompendium för murningsarbeten

14 juli, 2021

I ett kompendium om murningsarbeten redogör Lars Nyqvist för den omfattande kunskap som krävs för ett gott murningsarbete. Kompendiet används i utbildningen av murare i Finland.  Innehållsförteckningen tar upp: tegel, murblock, murbruk, murade konstruktioner, väggmurning, blockmurning och murade mellanväggar. Under rubriken allmänt grupperas tegel enligt följande: brända tegel, kalksandstegel, eldfasta tegelstenar, syrafasta tegelstenar, betongtegel, natursten…

Läs mer