Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Skyltar är en del av stadsbilden

Skyltning kan bidra till en attraktiv stadsmiljö och hjälper människor att orientera sig. Det finns många saker att tänka på inför val av skylt och placering av den. Skyltar ska så långt möjligt utformas och placeras på ett sätt som gör dem tillgängliga och användarvänliga för alla. De ska vara estetiskt utformade. Skyltar och ljusanordningar…

Läs mer

Konsumentverkets förslag till hantverkaravtal

Morneon Fasad får ofta frågor från villaägare om underhåll och reparationer av fasader, fönster och tak. Vår verksamhet är inriktad på flerfamiljshus och andra större objekt. Vi kan därför i regel inte hjälpa den enskilde villaägaren utan ger rådet att denne ska vända sig till entreprenörer eller hantverkare med denna inriktning. Underhåll och renovering medför…

Läs mer

Boverket – lär dig mer om byggande

Det finns många regler och lagar som talar om vad man får bygga och hur det ska göras. Många statliga myndigheter är inblandade som Boverket, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten och Konsumentverket. Inom kommunen finns Byggnadsnämnd, Miljönämnd, Kulturnämnd och Gatukontor. Alla strävar efter att bostäder ska ha en god kvalitet och byggande ska ske på ett säkert…

Läs mer

Hitta Morneon Fasad på Pinterest

Pinterest är som en anslagstavla eller en fin tidning där du hittar notiser och inspiration i ämnen du gillar. Den som vill veta mer om fasader, murverk, fönster med mera – klicka här.

Läs mer

Nytt avgörande om bygglov vid fönsterbyte

Länsstyrelsen i Skåne har i ett beslut, den 22 december 2020, upphävt Malmö Stadsbyggnadsnämnds beslut att utdöma sanktionsavgift för fönsterbyte i fastigheten Asker 3 i Ribersborg. Ärendet omfattar även byte av fasadfärg och balkongräcken, där Länsstyrelsen i Skåne ger Malmö Stadsbyggnadsnämnd rätt i att bygglov skulle ha sökts. Att hela renoveringen syftar till att återställa…

Läs mer

Muraryrket

Gymnasieskolans treåriga program för Bygg- och anläggningsbranschen ger en god grund för anställning hos Morneon. I byggbranschen hanteras stora ekonomiska värden och utbildningen ska därför ge färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med nutida metoder och hjälpmedel. Gymnasieskolan har värdefulla fördjupningskurser i Betong respektive Mur- och putsverk 1 – 3.Den arbetsplatsförlagda utbildningen…

Läs mer

Undvik misstag i murat och putsat byggande

Rätt utförda kan murade och putsade fasader fungera i många decennier med minimalt underhåll. Samtidigt ställer murning och putsning krav på korrekt hantverksmässigt utförande, rätt genomförd projektering och adekvat materialval. I ett brett samarbete mellan byggbranschen och representanter från Lunds Tekniska Högskola har kompendiet [Undvik misstag i murat och putsat byggande] tagits fram för att…

Läs mer

Moderna Malmö – Ribershus

Sveriges Television har i en serie korta inslag skildrat god arkitektur i Sverige under rubriken K-märkts modärna. Avsnitt ett av nio 1996 handlar om Ribershus i Malmö. Under drygt fyra minuter skildras att modernismen gjort avtryck i byggnationen av Ribershus. Det första moderna niovåningshuset i området stod klart 1937. Byggmästare var den legendariske Eric Sigfrid…

Läs mer

Undvik misstag i murat och putsat byggande

Rätt utförda kan murade och putsade fasader fungera i många decennier med minimalt underhåll. Samtidigt ställer murning och putsning krav på korrekt hantverksmässigt utförande, rätt genomförd projektering och adekvat materialval. I ett brett samarbete mellan byggbranschen och representanter från Lunds Tekniska Högskola har kompendiet [Undvik misstag i murat och putsat byggande] tagits fram för att…

Läs mer

Kompendium om Murverkskonstruktion

Föreningen Tungt murat och putsat byggande [TMPB] bildades 2012 på initiativ av en forskargrupp vid Lunds Tekniska Högskola och företrädare för murverksbranschen . Medlemmar i föreningen kommer från olika lärosäten, entreprenörer i branschen, materialleverantörer, arkitekter och konstruktörer. Föreningen stöder framtagande av publikationer som sprider kunskap och ökar kompetensen. Miklós Molnár, från Lunds Tekniska Högskola, och…

Läs mer