Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

fasad-scanning-bosch

Morneon Fasad scannar av fasaden.

9 maj, 2022

Morneon Fasad utökar vår tekniska maskinpark med ett litet men kraftfullt verktyg. Vi hjälper till med att lokalisera elkablar, vattenrör, järn med mera som ligger i fasaden för att undvika onödiga skador på fastigheten vid ingrepp i fasaden i form av fasadrenovering som kan vara allt ifrån omfogning av tegelfasad, rivning av fasad, tilläggsisolering, betonglagningar…

Läs mer
ekonomiskt stöd

Energieffektivisering med nytt stöd

4 november, 2021

Ett nytt stöd för energieffektivisering i flerfamiljshus kan sökas från oktober 2021. De som kan söka stöd är allmännyttiga bostadsföretag, privata bostadsföretag, bostadsrättföreningar med flera. Stödet är avsett för bostäder och kan ges till fastigheter där mer än hälften av ytan utgörs av bostadslägenheter. Exempel på energieffektiviserande åtgärder är tilläggsisolering, byte av fönster, installation av…

Läs mer

Tilläggsisolering med putsad fasad i Trelleborg

25 oktober, 2021

Under hösten 2021 har Morneon Fasad utfört en tilläggsisolering av en gavelfasad i Trelleborg. Idag 2021-10-25 utfördes slutbesiktning projektet har följt tidplan och avslutats med en mycket nöjd kund.

Läs mer
Stofix

Morneon Fasad är certifierade för Stofix

17 augusti, 2021

Ambitionen med Stofix är att bevara fastighetens arkitektoniska uttryck. Lika vackra och hållbara tegelfasader som människan byggt i årtusenden skapas med en metod som är tunnare, tåligare, hållbarare och snabbare att montera. Stofix tegelbeklädnad är en fasadkonstruktion som är skild från stommen. Väderbeständigt äkta bränt tegel ger väggkonstruktionen och isoleringen ett långvarigt skydd. Tegelpanelerna hänger…

Läs mer

Tilläggsisolera putsad fasad och fönsterbyte på Arkivgatan 14, Lund.

5 oktober, 2018

Detta projekt van Morneon Fasad i konkurrens då vi hade bäst anbud. Det var ett omfattande fasadrenoveringsprojekt där befintlig tilläggsisolerad fasad skulle rivas ner, fönsterna skulle bytas ut mot nya träfönster, nya muröppningar för montering av nya fönster, nya balkongräcken och nya tilläggsisolering med tjockputs. Vill du veta mer om Morneon Fasad´s tjänster, klicka här…

Läs mer

Engelbrektsgatan 8, Malmö – Ny tilläggsisolerad fasad med tjockputs och stänkt ädelputs som ytputs

20 februari, 2016

Morneon Fasad AB fick i uppdrag att utföra nya fasader till ett förtätningsbyggprojekt på Engelbrektsgatan i Malmö.

Läs mer