Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Vår affärsidé

Morneon Fasad AB utför totalentreprenader inom fasadrenovering och renovering av fastigheters klimatskal. Vi gör mer än att svara på förfrågningsunderlag då vi tillför mervärde genom rådgivning av våra kompetenta tjänstemän. Vi vill gärna bli kontaktade i ett tidigt skede så att vi kan bidra till planering och så att en realistisk budget för projektet kan läggas. Vi strävar efter att de investeringar som våra beställare gör blir så riskfria som möjligt samt ger förutsättningar för upprätthållande av god styrfart i förvaltningsskedet.  Vi vill hålla en ambitionsnivå där den renoveringsfria tiden blir så lång som möjligt i alla delar.

Tjänster som Morneon Fasad AB erbjuder är fasadrenovering, balkongrenovering, takomläggning, fönsterbyte, fönsterrenovering, tilläggsisolering med putsad fasad, betongrenovering samt besläktade tjänster. Genuint och beprövat hantverk garanterar hög kvalité. Vår strävan är att vara den ledande aktören i branschen.

Våra kunder

Morneon Fasad AB har ett verksamhetsområde som täcker sydvästra Skåne. Morneon Fasad AB har kunder som är fastighetsägare – såväl privata som allmännyttiga – samt bostadsrättsföreningar och byggnadsföretag. Morneon Fasad AB tillhandahåller kundanpassade lösningar för våra fasadrenoveringsprojekt. Vi kan bistå i projektering och bygglovsprocessen. I vårt nätverk finns arkitekter och konstruktörer samt andra sakkunniga som kan vara nödvändiga för att få startbesked såsom fuktkonsulter, brandingenjörer och ljudkonsulter m.m.

Morneon Fasad AB har ett obrutet organisationsnummer sedan 1972. Morneon Fasad AB har en mycket stor kontinuitet med en genomsnittlig anställningstid på över 11 år bland de 30-tal anställda i företaget. Merparten av våra murare är yrkesutbildade med yrkesbevis.

Vår vision

Vi ger våra kunder hållbar kvalitet och ett gott utförande i en tidsenlig stil för fastigheten.

Kvalitet

Morneon Fasad AB strävar efter ständig förbättring av verksamheten, inklusive etablering av goda och varaktiga kundkontakter. För att nå detta mål arbetar vi kontinuerligt med att utveckla tillförlitliga interna styrsystem anpassade efter högt ställda krav samt med övriga metodförbättringar i det dagliga arbetet. Detta innebär bland annat en noggrann egenkontroll av verksamheten med krav på samarbete mellan avdelningar och individer i den egna organisationen och med större engagemang som följd.

Våra kunder är våra bästa referenser. Det är en gammal sanning att nöjda kunder ger nya uppdrag. Vill du veta mer om våra uppdrag och våra referenser? Kontakta oss gärna via telefon eller mejl, eller läs mer om våra tjänster och tidigare referensprojekt på bloggen.

Hållbarhet – [Vår gemensamma framtid]

Begreppet hållbar utveckling syftar till en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I slutet av 1980-talet kom FN-rapporten [Vår gemensamma framtid] som brukar kallas Bruntlandrapporten. Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet samspelar och förväntas leda till hållbar utveckling.

Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas. För företag är lönsamheten viktig och en förutsättning för överlevnad. För att minimera miljöpåverkan finns det numera god kunskap och flera miljösatsningar kan leda till minskade utgifter i det långa loppet. För att uppfylla den sociala aspekten i hållbarhetsarbetet är huvudregeln att ha en bra arbetsmiljö och säkerhet.

Morneon Fasad AB har mål som skapar struktur i vårt hållbarhetsarbete. Vid val av produkter väljer vi alltid bästa möjliga ur miljösynpunkt. Ett exempel på miljövänligt val är att vi använder glasull i stället för mineralull. Vi återvinner material då det är möjligt t.ex. lämnar vi rivet tegel till rensning och ett nytt liv hos en ny konsument. Vid byte av fönster kör vi de gamla fönstren till Malmö Återvinningsdepå, där de kan köpas av intresserade kunder.

För att öka den sociala hållbarheten externt förekommer det att vi erbjuder fastighetsägare med motsvarande ambitioner att förmedla intresserade hyresgäster till en provanställning hos oss. Internt satsar vi på säkerhet och arbetsmiljö vilket har lett till att den genomsnittliga anställningstiden i företaget är 11, 4 år. Skyddskläder, reglerade arbetstider, kollektivavtal och samverkan med den fackliga organisationen är givna utgångspunkter.

Se referensprojekt genom att följa länkarna nedan:

Se vår blogg klicka här, Youtube klicka här eller på Pinterest klicka här.