Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Obligatorisk Ventilations Kontroll – OVK

Obligatorisk Ventilations Kontroll – OVK Morneon Fasad erbjuder OVK- förbättrande åtgärder. Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll av ventilationssystem i svenska byggnader enligt plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Alla byggnader ska enligt lagen besiktigas för OVK. Målet med funktionskontrollen är att utreda om ventilationssystemet fungerar tillfredsställande och uppfyller de krav som…

Läs mer