Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Balkongrenovering

Vi på Morneon Fasad har stor erfarenhet av balkongrenovering – det är en av våra specialiteter! Vi renoverar och gjuter om ca 250 balkonger per år. Vi arbetar främst i Malmö och Lund, men utför även arbeten i Trelleborg, Landskrona, Ystad, Eslöv och Helsingborg. Majoriteten av balkongerna som vi renoverar är från första hälften av 1900-talet. Vi utför små och stora balkongrenoveringsprojekt allt från ett par stycken balkonger till upp till 370 st som är vårt största balkongrenovering projekt som vi utför till Folksam fastigheter i Staffanstorp. Vi är inte bara en entreprenör som strikt svarar på förfrågningsunderlag. Vi kan vara en part som hjälper till i bygglovsprocessen för ditt balkongrenoveringsprojekt, i vårt nätverk finns konstruktörer och arkitekter som är vana att jobba med balkonger.

Med våra kompetenta tjänstemän tillför vi mervärde till våra beställare. Detta uppnås bäst i ett tidigt skede så att budget för projektet kan hållas och risken för oönskade merkostnader i projekten tillkommer. Vi strävar efter att de investeringar som våra beställare gör blir så riskfria som möjligt samt ger förutsättningar för upprätthållande av god styrfart i förvaltningsskedet. 

Bilderna nedan visar två balkongtyper, en så kallad rambalkong och en överspänd balkong.

Balkongräcken i smide

Vi har ett nära samarbete med konstruktörer, arkitekter och smeder Morneon Fasad finner lösningar på renovering av befintliga räcken så väl som ny tillverkning.  Vi tillverka nya balkongräcken i smide de senaste 5 åren har vi levererat mer än 6000 lm balkongräcke till våra balkongentreprenader. Alla smidesräcken vi levererar till våra balkongrenoveringsprojekt är unika.

Om Morneon Fasad får bestämmer förutsättningarna levererar ett varmförzinkat och pulverlackat balkongräcke med ett rostskydd som motsvarar ISO C4 och som har en förväntad livslängd på minst 50 år.

Några av våra balkongrenoveringar

Nedan följer några av de balkonger vi byggt och renoverat
1
2
3
 1. 2013 renoverade Morneon fasader och balkonger på Abbekåsgatan 15, Malmö. Nya räcken utformades för att efterlikna de ursprungliga.
 2. 2012 renoverade Morneon fasader och balkonger på Göingeplan 10, Malmö. Nya räcken utformades för att efterlikna de ursprungliga.
 3. 2010 renoverade Morneon fasader och balkonger på Nikolaigatan 5, Malmö. Nya räcken utformades för att efterlikna de ursprungliga.
4
5
6
 1. 2016 renoverade Morneon fasaderna, taket och utförde fönsterbyte samt återskapade borttagna balkonger. Räckets utformning inspirerades utifrån husets originalritningar som vi fann på stadsarkivet.
 2. 2014 renoverade Morneon fasader och balkonger på Kung Oskars väg 5, Lund. Nya räcken utformades för att efterlikna de ursprungliga. Räckena har nitats för att få det rätta utseendet.
 3. 2010 renoverade Morneon fasader och balkonger på Limhamnsvägen 12, Malmö. Nya räcken utformades för att efterlikna de ursprungliga.
7
8
9
 1. 2016 återskapade Morneon tidigare bortagna balkonger 3 st till HSB Sundsfastigheter i Rörsjöstaden i Malmö.
 2. 2016 Renoverade Morneon 54 st balkonger inkl. nya smidesräcken till Brf Hästhagen.
 3. Nya smidesräcken anpassade till BBR.
10
11
12
 1. Balkongrenovering i Lund
 2. Balkongrenovering i Malmö
 3. Det är verkligen kul att jobba tillsammans med kunder som efterfrågar kvalité och samtidigt vill bibehålla husens estetik. När nya räcken ska tillverkas måste hänsyn tas till dagens krav enligt BBR.

Fler referenser på balkongrenoveringsprojekt finns i bloggen sortera på kategorin balkongrenoveringar. Det finns även en Youtube kanal med Morneon Fasad projekt.

Behöver du råd? Ring oss nu!

Referensprojekt

Morneon är verksam i sydöstra Skåne och vill gärna att våra kunder tar del av tidigare genomförda projekt. Välj ett referensprojekt och läs om hur detta har genomförts. Ta också gärna del av vår blogg som beskriver aktuella erfarenheter och funderingar.

Utveckla ett projekt med oss

Processstart

Så här driver vi våra projekt, om du är intresserad av en av våra tjänster ta kontakt med oss.

1
Behov uppstår

Ni konstaterar att det finns ett Underhållsbehov av fastighetens Fasad och kontaktar Morneon Fasad för att diskutera lämpliga åtgärder och får ett kostnadsförslag.

2
Kalkyler och offerter

Morneons ingenjör och kalkylator gör flera besök på plats samt studerar befintliga fasadritningar. Det leder fram till kalkyler och en eller flera offerter utifrån olika alternativ och ambitionsnivåer av arbetet som ni önskar få utfört. Arbetet underlättas om ni som uppdragsgivare kan tillhandahålla befintliga fasadritningar i de fall sådana finns.

3
Frågor och justeringar

Ni återkommer till Morneon med skriftliga frågor på offerten och eventuella justeringar av ambitionsnivåerna.

4
Anbudet kompletteras

Morneon kompletterar anbudet i ett eller flera steg tills ni känner Att ni hittat rätt ambitionsnivå för er fastighet, det vill säga att vi utför de åtgärder som ni önskar och har behov av inom era ekonomiska ramar.

5
Offerten antas

Ni antar offerten och får en orderbekräftelse som ligger till grund för avtalet.

6
Om Bygglov alt. startbesked behövs

Ni söker bygglov om det behövs. Morneon kan bistå er med hjälp samt föra dialog med stadsantikvarien och bygglovshandläggaren. Bygglovet kan även sökas innan ni antagit offerten.

7
Startmöte

När bygglovet godkänts håller Vi ett startmöte. Hålls på plats hos er där alla inblandade parter deltar. Morneons representanter är projekt- och arbetsledare. Uppdragsgivaren kan representera sig Eller utse en extern projektledare. Vid startmötet överlämnar uppdragsgivaren nycklar till fastigheten i minst två exemplar och ger Morneon tillgång till fastighetens eluttag.

8
Hyresgästerna informeras

Fastighetsägaren eller styrelsen informerar hyresgästerna i god tid om att fasadrenoveringen ska äga rum vad det innebär och vilka tider man kan förvänta sig att arbetet kommer att pågå. Därefter informerar Morneon fortlöpande hyresgästerna genom anslag i gemensamma utrymmen.

Projektstart

Objektspecifik kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan upprättas , som totalentreprenör ansvarar vi för arbetsmiljön enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Byggställning monteras, skyddsrond på byggställning utförs innan byggställningen tas i bruk. Övrig byggetablering så som bodar och verktygscontainers etableras på de ytor som Morneon har tagit i anspråk i våra belamringstillstånd för respektive kommun. Kontrakterade arbeten påbörjas.

9
Avstämmningar

Byggmöten hålls kontinuerligt var tredje vecka för att stämma av tidplaner och andra frågeställningar som kan uppstå under arbetets gång.

10
Delbesiktning

Delbesiktning utförs av en oberoende besiktningsman.

11
Färdigställande

Arbetet slutförs och slutbesiktning sker. Efter godkänd slutbesiktning börjar den femåriga garantin att gälla. Morneon överlämnar en drift- och underhållspärm.

12
2-års besiktning

Efter två år utförs en statusbesiktning.

13
Garantibesiktning

Efter fem år utförs en garanti besiktning.

14
Ansvariga i 10 år

Morneons ansvar gäller i tio år enligt sedvanlig praxis.

Brf Rosenborg anlitade Morneon Fasad AB för renovering av 32 st. balkongplattor och byte till nytt smidesräcke. Vi var i kontakt med flertalet andra företag som lämnade offert men Morneon vann styrelsens förtroende med bäst helhetslösning från bygglov till färdig lösning och hade bäst pris. Under projektet visade det sig att balkongplattorna inte var i tillräckligt bra skick och en konstruktör rekommenderade att vi skulle riva och gjuta om nästan samtliga balkongplattor. Vi tycker att Morneon hanterade problemet väldigt bra och vi hade en bra dialog under hela processen. Våra bostadsrättsinnehavare tycker att balkongerna har blivit väldigt fina! Väldigt bra utfört arbete och vi är mycket nöjda!

Laurent Shartri, styrelseledamot
Brf Rosenborg i Malmö

Kontakta oss

Våra tjänster