• Närbild av tegelomfogning
  • Närbild på en gul tegelfasad under arbetet med omfogning, en av de tjänster som Morneon utför