Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Undvik misstag i murat och putsat byggande

11 januari, 2021

Rätt utförda kan murade och putsade fasader fungera i många decennier med minimalt underhåll. Samtidigt ställer murning och putsning krav på korrekt hantverksmässigt utförande, rätt genomförd projektering och adekvat materialval. I ett brett samarbete mellan byggbranschen och representanter från Lunds Tekniska Högskola har kompendiet [Undvik misstag i murat och putsat byggande] tagits fram för att öka insikt och kompetens såväl teoretiskt som praktiskt. De typfall som beskrivs utgår från enskilda konstruktionslösningar med en beskrivning av skadeorsaken. Skriften vänder sig till alla aktörer och förutom att identifiera förekommande misstag ges råd för att utforma konstruktionen rätt från början. Skriften kan laddas ner från Tungt murat och putsat byggandes hemsida, klicka här.