Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Kvalitet är vår högsta prioritet

Policy

Morneon Fasad AB skall tillhandahålla produkter och tjänster som helt uppfyller kundens specificerade krav och förväntningar. Kvaliteten omfattar såväl det tekniska utförandet som leveranstiden och kundservicen.

För att uppnå detta gäller att varje enskild medarbetare i Morneon Fasad AB är medveten om kvalitetskraven och medverkar till ständiga förbättringar.

Kvaliteten och servicegraden skall vara sådan att kunden uppfattar Morneon Fasad AB som den bästa leverantören inom vårt verksamhetsområde.

Morneon Fasad AB´s kvalitetssystem skall upprätthållas enligt kraven i SS-EN ISO 9001

Ansluten till SPEF

Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, SPEF, är den rikstäckande branschorganisationen för murat och putsat byggande i Sverige. Föreningen grundades 1966 och har närmare sextio medlemsföretag över hela landet.

Gemensamt för medlemsföretagen är att man till väsentlig del av sin verksamhet utför puts- och murningsarbeten. Flertalet av medlemsföretagen utför också andra byggnadsarbeten, t ex tilläggsisolering, balkongrenovering och fönsterbyten i samband med fasadrenoveringar.

SPEF ska tillvarata medlemmarnas intressen och främja fri företagsamhet med sunda former för affärsuppgörelser. Vidare skall organisationen verka för branschens fortbestånd och för dess vidareutveckling i tekniskt och kvalitativt avseende.

CFE – Certifierad Fasadentreprenör

Syftet med CFE är att:

  • Öka kompetensen i våra medlemsföretag
  • Säkerställa för beställaren att SPEFs medlemsföretag har de bäst utbildade och mest kompetenta medarbetarna, både arbetsledning och kollektivanställda, av Sveriges mur- och putsföretag

När man anlitar ett CFE- företag ska beställaren vara säker på att han får kompetens i alla delar av företaget. Arbets- och företagsledning har gått Boverkets ”måste-kurs” för murning och putsning Klass 1. En kurs som krävs för murning högre än två våningar.

Samtliga murare/putsare i företaget har förutom yrkesbevis också genomgått vår kompetensutbildning i praktisk-teoretisk murnings- och putsningteknik.

Dessutom har både kollektivanställda och arbetsledning genomgått erforderlig produktutbildning hos leverantörer och tillverkare. Förutom detta vet Du att företaget i sitt medlemskap i SPEF är ett specialföretag. Det vill säga ett företag vars huvudsakliga sysselsättning är murat och putsat byggande och där arbetet utförs med i huvudsak egen anställd personal.

När du anlitar Morneon Fasad kan du som kund lita på att företaget uppfyller de etiska och ekonomiska krav som krävs av en medlem i Sveriges Byggindustrier. Du vet också att företaget har kollektivavtal.