Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Balkongrenovering i Limhamn av 28 st balkonger

20 maj, 2018

Under vinter 2017 till och med våren 2018 utförde Morneon Fasad AB en större balkongrenovering av samtliga balkonger totalt 28 st. Omfattningen i projektet förändrades halvvägs i projektet då den konstruktiva delen av balkplattans armering var rostangripen. Vi blev kontrakterade för att lägga nya övergjutning på den undre bärande delen. Efter rivit balkongräckena så vi att pågjutningen helt hade lyft från plattans undre del p.g.a.. att överkantsarmeringen legat mycket ytligt i den konstruktiva delen av balkongplattan troligen har vatten sugits kapillärt in mellan de två skicken och haft svårt att dunsta ut genom betongen. I projektet beslöts att samtliga delar av balkong plattan skulle gjutas om från grunden.

Täckskikt i betong avsaknads helt sätt ur flera aspekter här syns överkantsarmeringens ändkrokar på balkongplattans framkant.

På flera ställen var betongen helt urlakad, betongens bindemedel var helt borta bara sand och ballast fanns kvar som blöt sand.

Rostande armeringsjärn ser ofta värre ut än vad det är då volymutökningen är så stor när järn övergår till rost.

Vi är mycket nöjda med detta projekt vi känner att ni har kunnat bevara ursprungligt utseende för balkongerna till kommande generationer. Nya balkongräcken är anpassade till dagens myndighetskrav enligt BBR.

WOW :).

Mindre delar av fasadens tegelfogar fogades om i projektet. Så här ska det ser ut efter en omfogning – inget kladd på teglet, tegelfogen ligger strax innanför teglet, fogbrukets kulör är anpassat efter ursprunglig färg samt att tegel är eftertvättad på ett tillfredsställande sätt så att teglets lyster och schatteringar framträder.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.