Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Balkongrenovering på Randersvägen 24, Malmö.

5 oktober, 2020
I konkurrens vann Morneon Fasad upphandlingen enligt förfrågningsunderlag av Dayspring till HSB Brf Ribe.
I projektet skulle befintliga balkongräcken demonteras och återmonteras och balkongplattorna betong repareras.
I arbetet med projektet föreslog Morneon att balkongräckena skulle återskapas med balkongräcke av smide.
De tre husen hade enligt nybyggnadsritningarna tre olika utformningar.
Vi på Morneon tog fram visualiseringar för de tre balkongtyperna på nybyggnadsritningarna som visades upp för styrelsen.
Styrelsen gav Morneon i uppdrar att starta en bygglovsprocess, stadsbyggnadskontoret föredrog ett gemensamt utseende för de tre husen.
I våra balkongrenoveringsprojekt synas betongplattorna externt av konstruktör.
Balkongplattorna slipades rena från färg.
Spjälkad betong revs och lagades upp.
Balkongplattorna renoverades med nya tätskikt.
Wow, så har fint kan det bli om du anlitar Morneon Fasad.
Den mönstrade delen av balkongräcket har konvexa halv sfärer som ger ett fantastiskt liv när dagsljuset rör sig över dem.
På YouTube finns flera videos från Morneon´s referensprojekt, se kort presentation av projektet här.

Vill du veta mer om vår tjänst balkongrenovering, klicka här.