Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Bankgatan 14, Lund – Balkongrenovering och omfogning

26 februari, 2015
Morneon fick ett samtal från en bekymrad bostadsrättsförening. Samma dag undersökte vi på plats murverket ovanför fönstren i ett burspråk. Det var i akut behov av renovering, då det var risk för ras. Konstruktionsritningar studerades av Morneon och som i många andra fall var det rostiga armeringsjärn i murverket som var orsaken till problemet. Baserat på ritningarna lämnades en offert. Offerten antogs och byggnadsställningar etablerades. De rostiga och expanderade armeringsjärnen hade på sina ställen i fasaden tryckt ut bruksfogen. I offerten ingick syn av extern konstruktör, Tomas Gustavsson –  en av södra Sveriges främsta tegel- och murverkskonstruktörer. En gemensam lösning mellan Tomas och Christer, Morneons arbetsledare, diskuterades fram med målet att renovera det utåtgående hörnet i burspråket utan att påverka fasadens utseende. Styrelsen tog beslut om att alla rostiga armeringsjärn över fönster skulle tas bort. Vår arbetsledning mätte in alla balkar för sig i fasaden, hänsyn togs till murförband och stötfogarnas bredd. Sen började en jakt på att hitta ett bra ersättningstegel för nya tegelbalkar. De nya tegelbalkarna sattes på plats. Balkarna betsades för att det nya teglet skulle flyta in bättre i fasaden och signalverkan skulle motverkas. Som en option/ sidoanbud i offerten fanns möjligheten att återställa balkongräckena till ursprungsutseendet med smidesräcken. Vi på Morneon tycker det är kul med detaljer, därför renoverade vi gatuskyltarna. Vi är mycket stolta över denna avancerade tegelrenoveringen.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.