Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Boverket – lär dig mer om byggande

4 februari, 2021

Det finns många regler och lagar som talar om vad man får bygga och hur det ska göras. Många statliga myndigheter är inblandade som Boverket, Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Energimyndigheten och Konsumentverket. Inom kommunen finns Byggnadsnämnd, Miljönämnd, Kulturnämnd och Gatukontor. Alla strävar efter att bostäder ska ha en god kvalitet och byggande ska ske på ett säkert sätt.

Boverket har på sin hemsida [boverket.se] en kunskapsbank och handbok om plan-och bygglagen och dess förordning. Boverket fastställer föreskrifter och allmänna råd till vissa krav i plan- och bygglagen, PBL. Byggreglerna anger de egenskaper som en byggnad minst måste uppfylla. Dessa egenskaper ska finnas under hela byggnadens livstid, det vill säga en byggnad måste underhållas. Alla byggåtgärder måste uppfylla Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

På Boverkets hemsida finns bland annat en guide för bygglov och byggprocessen. Det finns även en stor mängd vanliga frågor och svar. Hemsidan vänder sig till alla som är intresserade av byggande från proffs till hemmasnickare, byggare till beställare.