Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Carl Herslowsgatan 9, Malmö – Balkongrenovering 54 st.

10 juli, 2017
Morneon anlitades av Brf Hästhagen för att renovera 54 st balkonger. Som underlag till renoveringen fanns det en beskrivning från konsultbolaget Epcon. Renoveringens huvuddelar var att renovera finsatsen på balkongplattorna samt att tillverka och montera nya balkongräcken. Morneon hjälpte till med bygglovsförfarandet. Fastigheten före renovering. Även om de gamla balkongräckena var lite slitna så var de mycket fina och speciella i sitt formspråk. Räckena revs och balkongplattor renoverades. Till vänster: Här besiktigas balkongerna tillsammans med styrelsens företrädare. Till höger: Nya räcken är anpassade till dagens myndighetskrav enligt BBR. Vi är mycket nöjda med resultatet. Föreningen har fått bland annat nya räcken som efterliknar originalräckena.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.