Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Stenbocksgatan 8 & 10, Malmö

11 juli, 2017
Morneon Fasad AB vann i konkurrens 2/3 av en större upphandling från HSB Sundsfastigheter. Entreprenaden bestod av att totalrenovera klimatskalet till två fastigheter med vardera två huskroppar totalt 4 st hus på Stenbocksgatan i Malmö. Under projektet lade vi om taken, fasader renoverades med omfogning och putslagning, vi bytte fönstren och renoverade alla trapphus. I projektet ingick också nybyggnation av miljöhus och återskapande av tidigare borttagna balkonger. Före byggstart. Renoveringen innefattade två grannfastigheter med gårdshus. Startmöte med alla samarbetspartners och kunden. Morneon Fasad fogar traditionellt med slev och efterkomprimering med pinne. Alla glasfasader, totalt 6 st, sandblästrades rena från färg och fogades om. På bilderna till höger ser man vikten av att göra en bra eftertvätt. I entreprenaden ingick fönsterbyte till fabrikatet Leab och deras produktionslinje Epok. Vi är mycket nöjda med resultatet på omfogningen. I entreprenaden skulle alla trapphus renoveras, så väl väggar som golv. På vissa vilplan fick vi byta rostande I-balkar. Vi återställde tidigare borttagna balkonger, totalt 3 st. Flera möten på plats togs. Det var svårt att få in de nya rambalkarna då bjälklagsstockarna inte hade samma position våning för våning. Ett nytt miljöhus byggdes med gjuten bottenplatta och murar i lättbetong. Balkongräckets design inspirerades av ett originalräcke på Möllevången samt ett trapphusräcke på Kungsgatan 24 i Malmö. Det är med flaggan i topp som vi lämnar detta projekt.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.