Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Den danska traditionen

28 oktober, 2021

I Danmark finns en rik kunskap om att underhålla och bevara kulturbyggnader.  Eftersom kunskapen finns nära för oss i södra Sverige är det viktigt att dra nytta av den. Center för Bygningsbevaring är ett fristående kunskapscenter, som arbetar för bevarande och utveckling av det byggda kulturarvet. De genomför kurser, vidareutbildning och deltar i forskning. De genomför projekt och upprättar handlingsplaner för historiska byggnader.

På deras hemsida konstateras att det kan bli en dyr historia att äga en äldre fastighet, om man inte underhåller det på rätt sätt. Som en första förutsättning framhålls att fackmän ska anlitas som har erfarenhet och kunskap om äldre byggnation. Underhållet delas in i tre tidsperioder: det som ska göras årligen respektive med fem och tio års mellanrum. Det framhålls också att ett underhållsarbete ska föregås av en teknisk analys och åtgärder för att lösa tekniska brister. Arbetsbeskrivningar till alla föreslagna åtgärder finns att få efter att ett avtal har träffats.

Hämta mer av denna imponerande kunskap på www.bygningsbevaring.dk

kulturbyggnader