Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Filippavägen 4, Lund – Betongrenovering av balkonger och takomläggning

11 oktober, 2013
  • Omfogning med Hydrauliskt kalkbruk.
  • Renovering av befintliga balkong plattor, 55 st
  • Renovering av befintliga smidesräcken enligt dagens myndighetskrav
  • Takomläggning
Beställare: Brf Filippa, Lund Efter kratsning (rivning) av fogar sköljs fasaden ren. Teglet förvattnas före fogning. Det är mycket viktigt att teglets anlagsytor är rena så att det nya bruket bränner fast i teglet och inte i kratsdammet. Murverket innehåller ofta tidigare armering vilken måste avlägsnas. Vi använder fogbrätt och fogslev enligt traditionell yrkestradition vilket ger en överlägsen kvalité jämfört med mekanisk fogsprutning. Efter fogning skall fogen efterkomprimeras – ”pinnas”. Till vänster: Efter fogningen kan det finnas kvar brukspill samt kratsdamm på teglet varför en eftertvätt är nödvändig. Till höger: Vid alla omfogningsuppdrag som Morneon offererar ingår alltid en eftertvätt. Ibland efterfrågas detta inte pga. av okunskap hos de konsulter som utformar underlagen. Eftertvätt är en viktig och nödvändig åtgärd i samband med omfogning. Som ett alternativ till inmontering av en prefabricerad tegelbalk i ett brustet valv erbjuder vi även ommurning av valvet. Vid ommurning av valv kan fasadens tegel återanvändas vilket medför en högre estetisk kvalitet.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.