Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Föreningsgatan 30, Malmö – Byggnation av nya balkonger

22 februari, 2017
Morneon vann i konkurrens upphandlingen att genomföra balkongbyggnation åt Brf Versailles. Projektet bestod i att bygga 18 st balkonger. Flera möten hölls på plats för att ta till vara på husets historiska kvalitéer. Här på bild KA Greger Ragnarsson, Malmö Museum Olga Schlyter och Morneon Fasad AB:s VD Roland Larsson. Speciellt med detta projektet var storleken på de nya balkongerna, som var upp till 10 m². Flera möten hölls på plats mellan Morneon och konstruktörsfirman Sydark Konstruera. På gårdsfasaderna har det funnits balkonger som var rivna sedan tidigare (se höger bild). Upplag i fasaden för balkar och balkongplattans baksida bilades upp. Byggkran etablerades och lyfte balkarna på plats som väger hundratals kilon. Stöttor sattes upp under balkarna och lodades in. För att ta upp lasten i plattorna monterades smidesankare på vindsbjälklaget. Plattorna göts med fabriksblandad betong. Plattorna stockades och filtades för att få rätt finish. Rostfria dragstag monterades till bjälklagsankarna på vinden. Nya fönster och fönsterdörrar monterades. Balkongerna provbelastades, anmärkningsvärt var att balkongerna inte rörde sig en millimeter. Både vi på Morneon och beställaren är mycket nöjda med det färdiga resultatet.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.