Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Skorstensrenovering på Köpenhamnsvägen 60, Malmö

24 november, 2010
Under renoveringen genomfördes följande:
  • Fasadtvätt
  • Omfogning
  • Balkongrenovering
  • Hydrofobering
Beställare: Bertlands Fastigheter AB Till vänster: Skorstenen innan tegelrenovering.  Till höger: Etablering klar för skorstenen. Till vänster: En stor balkong 15 m² ska gjutas om. Till höger: karbonatiserad betong gör att armering med för lite täckskikt rostar. Till vänster: Fogkomplettering. Till höger: Balkongplatta gjuts med fall minst 1:100 för bra vattenavrinning samt med fas till rostfri plåt över balkongbalk. Till vänster: Ny skorstenskron gjuts kablar till 3 G master komplicerar gjutningen. Till höger: Skorstenens kronkoppar kläs.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.