Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Lagning av korisionskadad betong på 3 st loftgångshus

10 september, 2018

Till Brf Falsterbohus Nr 2 utförde vi 2018 en omfattande betongreparation av de 3 st husens loftgångar. Typen av skador var återkommande vid pelarfötter och stål räckesinfästningar infästningar i betongskärmar.

Troligen har det saltats på marken undervintrar vilket inte alls är bra för betong. Bristande underhållsarbetet slipning och rostskyddsmålning för infästningar har miss skötts vilket har gjort att vatten kunnat kapillärt dragits in i betongskärmarna som utgör balkongräcken.

I detta projekt har vi valt att använda SIKA betonglagning program om du är intresserad kan du läsa mer i deras reparationshandbok, klick här.

Husen har loftgångar på båda långsidorna.

Här ser man skadade pelarfötter med stora betongskador, denna pelares tvärsnitt har kraftigt reducerats. En skada i denna omfattningen har en kritisk påverkan på pelarens förmåga att bära upp loftgångarna ovanför.

Loftgångarnas räcken är gjorda av en relativt tunn betongskärm med ett smidesräcke monterat uppifrån och ner i skärmen. Här måste man som fastighetsägare vara mycket uppmärksam och hålla efter detta möte. Fastighetsskötare ska regelbundet minst en gång per år undersöka samtliga möten, om det har uppkommit rost ska det slipas och rostskyddsmålas.

I projektet ökande omfattningen av denna typ av lagningar än planerat. Innan betongen lagas upp igen rostskyddsmönjas stålet.

I våra projekt bistår våra projektledare dels våra kunder samt våra betongarbetare.

Skador lagas ut i omgångar.

Stora skador förses med Zinkpuk som ligger på baksida armeringsjärn här syns mindre bra. Zinken skapar ett galvaniskt element som avstannar fortsatt korrosion av armeringsjärnet.