Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Betongreparationer i simhall på Landskronavägen 24, Kävlinge

18 september, 2010

Renovering av Tolvåkerbadet

2010 utförde Morneon Fasad AB betongreparationer på Tolvåkerbadet i Löddeköpinge. Entreprenaden bestod av renovering av 18 st pelarfötter och betongreparationer i källaren under bassängen. Beroende på den omgivande miljön så finns det olika nedbrytningsmekanismer som verkar på armerade betongkonstruktioner. Armeringskorrosion initieras av huvudsakligen två angreppsmekanismer; kloridinträngning samt karbonatisering. Skadorna i det här fallet orsakades av kloriderna från badvattnet i bassängen. Det är huvudsakligen två negativa effekter som armeringskorrosion medför. Den första är en reducering av armeringens tvärsnittsarea, vilket minskar konstruktionens lastupptagningsförmåga. Den andra innebär att korrosionsprodukterna upptar en större volym än det ursprungliga stålet, vilket kan leda till att täckskiktet spjälkas loss. Innan arbetet med betonglagningarna kunde starta reste vi stämpar för att avlasta pelarna. Efter att kaklet var rivits kunde vi se hur allvarligt vittrad betongen var. Det var också tydligt att skadorna var samlade där vatten från bassängen skvätt. Lös och dålig betong revs, på bilden till höger är armeringsjärnen renslipade från rost. Innan vi göt nya pelarfötter i form så blev armeringsjärnen mönjade med cementpasta, vilket ger ett extra bra skydd på grund av sitt höga PH-värde. Till vänster: En av pelarfötterna efter att formen är riven. Till höger: Vi utförde även betonglagningar på bassängens undersida.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.