Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Tilläggsisolering på Västra Rönneholmsvägen 64, Malmö

7 juli, 2010
I entreprenaden ingick:
  • Skrotning av eternitfasad
  • Tilläggsisolering med Serporoc fasadsystem – ett mineraliskt tjockputssystem
  • Omputsning
Beställare: Brf Tärningholm Före renovering. Till vänster: Eternitfasaden och den gamla tjockputsen har rivits. Här tilläggsisoleras fasaden med mineralull. I mitten: Balkongplattorna gjuts om. Till höger: Utanpå mineralull lägger man Webers tjockputs Serporoc. Därefter ytputsas fasaden med stänkputs. Efter renovering.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.