Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Petrigatan 14 i Ystad – Balkong omgjutning av 2 st balkonger

18 maj, 2015
I konkurrens vann vi entreprenaden med att renovera och gjuta om 2 st balkonger till Heimstaden. Det var en renovering med hög ambitionsnivå då balkongerna inte skulle förändras i sitt uttryck. När vi kom till objektet första gången hade redan någon före oss dömt ut balkongerna och stämpning hade utförts som tillfällig åtgärd. Balkonerna var lite speciella med speglar på plattornas undersida och räckena hade extra detaljgrad i profiler m.m. Detta ser vi inte så ofta, att balkongräckena har knopp. Efter betongen var riven kunde vi konstatera att balkongerna varit renoverade sedan innan genom svetsade L-profiler på utsidan av I-balkarna. I alla våra balkongrenoveringsprojekt ingår en syn från en konstruktör för att få ett utlåtande på konstruktionen. Ursprungsbalkarna var totalt förbrukade. Till entreprenaden beställdes nya balkar. Nya balkonger formades med speglar för att efterlikna ursprunget. I entreprenaden ingick nya räcken lika de befintliga fast anpassade till dagens myndighetskram enligt BBR.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.