Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

HSB Brf Sandmöllan i Trelleborg – omfogning av tegelfogar och tegelrenovering

11 mars, 2015
Morneon Fasad AB vann i konkurrens en större upphandling från HSB Brf Sandmöllan i Trelleborg. Entreprenaden bestod av omfogning av tegelfasader för 4 st flerfamiljshus. Föreningen hade ca 15 år innan vår fasadrenovering handlat upp och utfört ett fönsterbyte där den entreprenören hade beställt något för stora fönster, vilket gjorde att fönsterblecken monterades utan fall. Under åren fram till vår renovering hade regnvatten vid kraftig vind trängt in i murverket och accelererat korrosionstakten på all armering i skalmuren vilket ledde till en omfattande tegelrenovering. Vi och föreningen är mycket nöjda med slutresultatet då man knappt kan se att vi har utfört en omfattande tegelrenovering. Översikt över Brf:en. Rostande armering i tegelfasaderna hade lyft murverket och sprängt sönder mycket tegel i fasaden. 100- tals löpmeter armeringsjärn revs ut och där det behövdes ersattes det med rostfri armering.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.