Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Renovering av skalmurar fasader med kompletterande murkramlor

5 oktober, 2019

Många av husen som byggdes under det så kallade miljonprogrammet, mellan 1965 och 1975, är idag i behov av fasadrenovering. Ofta handlar det om att fästena, kramlorna, som håller fast skalmuren i husets stomme, rostar. Morneon har stor erfarenhet av montering av kompletterande kramlor på fastigheter i miljonprogrammet. Under åren 2010-2012 kramlingskompletterade vi gavlar till bl.a. MKB Fastighets AB. Vi monterade över 150.000 kramlor under dessa två år.

Det finns flera typer och leverantörer av tilläggskramlor för skalmurar i tegel.  Beroende på projekt väljer vi ut den kramla som tekniskt och kostnadsmässigt bäst lämpar sig för fastigheten.

Röd skalmur som rasat pga rostande kramlor.

Varför behövs kramlingskomplettering?

Tegelkramlorna som användes under byggnationen av miljonprogrammet var av galvat stål och är oftast inte tillräckligt rostbeständiga för att klara att hålla skalmuren uppe. Dessutom använde man ofta för få kramlor. Som resultat av detta har gavelmurar över hela landet utan förvarning rasat ner.

Olika sorters kramlor

Det finns flera typer av kramlor på marknaden som är avsedda för renovering. Många av dem är utformade för att monteras genom teglet, men det finns också sådana som är gjorda för att monteras i fogarna. När det är möjligt att montera kramlorna i fogarna är det att föredra, eftersom de då inte behöver synas alls. Kramlorna som används vid renovering är alltid av rostbeständigt syrafast stål.