Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Stormgatan 4, Malmö – Balkongrenovering med smidesräcken

8 februari, 2013
  • Omgjutning av 14 st balkonger.
Beställare: Lomma tegelfabrik Före renovering. Kritisk rost. Befintliga räcken är helt slut. Till vänster: Ritning över befintliga balkar i fastigheten. Till höger: Efter att betongen i balkongplattorna har rivits utförs en syn av konstruktör från konsultföretaget Tyréns. Till vänster: Rambalkar som är kraftigt ansatta av rost. Till höger: Beslut tas i samråd med konstruktör att skadade rambalkar ska bytas. Leverans av fabriksblandad betong för omgjutning av balkongplattor. Nygjuten balkongplatta. Nya varmförzinkade smidesräcken tillverkas i enlighet med originalutseendet men anpassade efter BBRs krav. Smidesräckena svepblästras och lackeras enligt originalkulör och med rostskydd motsvarande standarden C4. Vi är stolta över det färdiga resultatet och uppskattar beställare som satsar på kvalité.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.