Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Balkongrenovering till Hugo Åberg Fastigsförvaltning

22 januari, 2013

Sergels väg 14, Malmö

Vid renoveringen genomfördes följande:
  • Omfogning med ett hydrauliskt kalkbruk
  • Fasadtvätt
  • Hydrofobering av tegelfasader
  • Avancerad betonglagning med zink-offeranoder
  • Byte av balkongskärmar i betong.
  • Målning av alla betongband och skärmväggar
Fastigheten före renovering. Karbonatisering av betongen är när Ph-värdet med tiden sjunker i betongen och möjliggör korrosion av armeringen. När karbonatisering och korrosion på armeringen kommit igång sprängs betongen sönder. Tillsammans med kunden granskas en provfront. Fogarna kratsas och en skadad tegelstensmur rivs. Teglet tas tillvara på och återanvänds i fasaden. Karbonatiseringsdjupet mäts med fenolftaleinindikator. Bristande täckskikt av betong runt armeringsbyglar leder till omfattande betongrenovering. Vi använder zink-offeranoder som förlänger lagningens livslängd avsevärt. Större lagningar gjuts med högkvalitativ betong. Efter gjutningen filtas övergångarna mellan nya och gamla ytor jämnare samt målas. Alla lagningar filtas jämna innan målning. Nya fronter av betong, anpassade efter dagens myndighetskrav, levereras och monteras. Vi är stolta och glada över att vi tillsammans med kunden hittat en skräddarsydd fasadlösning!

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.