Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Nordlindsväg 91, Malmö – Fasadrenovering omfogning med kalkbruk

17 december, 2012
Vid renoveringen ingick: Beställare: Annehem Före renovering. Efter fogarna har kratsats sköljs fasaden ren från damm och kratsgrus så maximal vidhäftning uppnås mellan tegel och gammalt bruk. Gamla räcken demonteras och anpassas efter dagens myndighetskrav gällande höjd över balkongplattan. Sedan blästras, varmförzinkas och svepblästras de för bra vidhäftning vid lackering. Till vänster: Efter formning av nya balkongplattor, komplettteringsarmeras plattorna ut efter en extern konstruktörs ritning.  I mitten: Ny betongplatta gjuts med droppnäsa och fall från fasaden för bra vattenavrinning. Betongen som används är av mycket hög kvalité avsedd för balkonger med (exponeringsklass XC4 – XF2). Till höger: Gjutning av balkong. Färdigt resultat efter omfogningen. Omgjutna balkonger, gamla smidesräcken har renoverats och anpassats efter dagens myndighetskrav. Efter avslutad entreprenad.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.