Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Västra Ryttmästaregatan 17, Malmö – Balkongrenovering & renovering av befintliga smidesräcken

13 februari, 2015
Före renovering. Under ett första möte på plats med styrelsen diskuterades renoveringsbehovet i fastigheten. Vi på Morneon lyssnade in vilka aspekter som var viktiga för kunden. Därefter lämnade vi en offert. I konkurrens antogs Morneons offert. Uppdraget blev att gjuta om balkongerna i samma stil som de befintliga samt att anpassa balkongräckena till dagens myndighetskrav enligt BBR. I alla Morneons balkongrenoveringsprojekt ingår en syn av en extern konstruktör vars uppgift är att ge ett utlåtande om rambalkarnas kondition. Karbonatiseringsprov utfördes. Vi kunde konstatera att karbonatiseringsdjupet var ca 15 m.m. Rambalkar sandblästras till renhetsgrad Sa 2½ och rostskyddsmålas till miljöklass C3. Överst på rambalken monteras en rostfri dropplåt med vattenkant och uppvik mot fasad. Efter gjutningen täckes hela plattan för att kunna kompletteras fasadens ytputs utan att balkongplattan riskerade att missfärgas. Gamla räckesinfästningar revs innanför fasadlivet, fasaden återskapades. Vi på Morneon är mycket stolta över detta projekt där vi har renoverat 18 st balkonger utan att påverka eller förvränga husets estetik.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.