Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Yrkeskompetens – Dragna putslister

20 mars, 2013
För att bibehålla hög yrkeskompetens övar vi under årets kalla månader på vår egen testmuranläggning. Vår egen provvägg vid vilken vi övar olika mur- och putsningsmoment när yttertemperaturen under årets kalla månader förhindrar arbete ute med våra entreprenader. Morneon Fasad är ett företag inriktat på renoveringsobjekt varför vi upprätthåller våra kunskapaer om moment som särskilt förekommer vid denna typ av arbeten t.ex. listdragning. Listmallar finns i många former som enkel- eller dubbelmallar. Dubbelmallar används t.ex. vid listdragning runt hörn. Listen byggs upp brukpåslag för brukpåslag. Ett påslag är normalt cirka 10 – 15 mm tjockt. Listdragning är därför ett arbetskrävande och därmed ett kostsamt arbetsmoment. Man vill ha ett lösblandat bruk till de sista dragningarna då det fyller ut fint och listen därmed kan bibehålla skarpa kanter. Den övre listen kan jämföras med en takfotslist.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.