Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Eslövsgatan 3, Malmö – Betongreprationer på överspända balkongplattor renovering av smidesräcken

3 april, 2013
Under renoveringen genomfördes följande:
  • Tegeltvätt
  • Omfogning med hydrauliskt kalkbruk
  • Fasadtvätt
  • Renovering av befintliga balkongplattor, 12 st
  • Renovering av befintliga smidesräcken enligt dagens myndighetskrav
  • Takomläggning
Beställare: HSB Sundsfastigheter AB Fastigheten före renovering. Provtvätt med Morneon Fasads tegeltvätt utfördes för att demonstrera det estetiska ”lyft” som en kompletterande fasadtvätt erbjuder. Teglets ljusa färg och schatteringar efter tegeltvätt och omfogning är estetiskt tilltalande. Tegeltvättad och omfogad fasad. Smidesräckena har här renoverats och rostskyddsbehandlads med varmförzinkning samt anpassats i höjd enligt myndighetskraven i BBR. Till vänster: Befintliga plattor renoverades med sandblästring, betonglagning och filtning. Till höger: Renoverade räcken återmonteras. Före och efter fasad-, balkong- och takrenovering.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.