Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

8 st tips för ett billigare fasadunderhåll

5 oktober, 2020

Rolands checklista för billigare fasadunderhåll

Som företagschef på Morneon Fasad har Roland lång erfarenhet av fasadunderhåll. Här har han samlat sina tips och råd för att hålla fasaden i skick.

1. Underhåll och rensa hängrännor, stuprör och rensskålar från löv och dylikt.

2. Tryckspola ur dagvattenrör, gårdsbrunnar och dylikt, med täta intervaller.

3. Stuprör har en tendens att få frysskador som spränger upp rörens falsar vid de mångaväderomslagen tidigt på våren. På dagen smälter dagsmejan is från taket. Vattnet rinner ned i stuprören. Senare under dagen, när temperaturen sjunker, fryser vattnet och ispluggar bildas.Dessa spränger isär rörskarvarna. Sedan rinner vattnet ut på fasadputsen med frostskador som följd. Tips! En bra åtgärd på stora fastigheter är att montera en takvärmeanläggning i fotränna och stuprör. Då bildas inga isproppar.

4. Se över takpannor och plåttak före varje vinter.

5. Anlägg inte rabatter och buskage intill husgrunden. Jorden behåller och tillför huset fukt som kryper in och frostspränger putsen. Tips! Gräv en 30 cm bred och ca 30 cm djup ränna runt fastigheten och fyll med tvättat grovt singel eller lägg en rad med cementplattor.

6. Markiser som monteras på fasadputsen tillför fasaden vatten när det regnar. Vid väderomslag fryser putsen ned. Tips! Montera markiserna på fönsterkarmen. Låt gärna tillverka en täckplåt anpassad för markiser som skyddar fasaden.

7. Undvik att måla fasaden med täta filmbildande akrylbaserade färgtyper (plastfärg). Tips! När ni ska åtgärda er fasadputs: Vänd er till oss för kostnadsfria råd. Gå inte till färgaffären. De har ofta inte erfarenhet av de färgtyper som krävs för en hårt påfrestad fasad i vårt tuffa klimat.

8. Kontakta oss på Morneon Fasad AB för en kostnadsfri offert enligt era önskemål.