Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Nordlindsväg 91, Malmö – Fasadrenovering omfogning med kalkbruk

Omfogning av tegelfasader och omgjutning av 24 överspända balkongplattor samt renovering av smidesräckena.

Läs mer

Bantorget 4, Lund – Fasadrengöring av sandstensfasad

Fasadrengöring, fönsterrenovering, rostskyddsmålning av balkongräcke.

Läs mer

Balkongrenovering på föreningsgatan 69, Malmö

Omfogning av tegelfasader på kvarterets gård året efter fick vi utföra gatufasaderna också.

Läs mer

Renovering på Brobygatan 7 och Hörbygatan 8, Malmö

Omfogning av tegelfasader gata och gård, takomläggning och balkongrenovering.

Läs mer

Renovering av tak och balkonger på Göingeplan 10, Malmö

Takomläggning, balkongrenovering och fasadrenovering.

Läs mer

Fasadrenovering på Fersens väg 9, Malmö

Omfogning och fasadtvätt.

Läs mer
Närbild på de spruckna fogarna renovering

Tegelrenovering på Dalslandsgatan 9, Malmö

Omfogning och tegelrenovering.

Läs mer

Takomläggning och fasadrengörning på Sturegatan 18, Malmö

Takomläggning och fasadrenovering på gårdsfasader.

Läs mer

Omfogning med hydrauliskt kalkbruk på Nobelvägen 94B, Malmö

Omfotning med hydrauliskt kalkbruk och takomläggning.

Läs mer