Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Kompendium om Murverkskonstruktion

18 december, 2020

Föreningen Tungt murat och putsat byggande [TMPB] bildades 2012 på initiativ av en forskargrupp vid Lunds Tekniska Högskola och företrädare för murverksbranschen . Medlemmar i föreningen kommer från olika lärosäten, entreprenörer i branschen, materialleverantörer, arkitekter och konstruktörer. Föreningen stöder framtagande av publikationer som sprider kunskap och ökar kompetensen.

Miklós Molnár, från Lunds Tekniska Högskola, och Tomas Gustavsson, TG konstruktioner AB, har med stöd från bland annat TMPB tagit fram läroboken Murverkskonstruktion, som ges ut som ett kompendium.  Kompendiet är framtaget för att användas som lärobok i murverkskonstruktion på grundnivå på civil- och högskoleingenjörsutbildningar. Kompendiet behandlar dimensionering och konstruktiv utformning av murverkskonstruktioner i enlighet med Eurocode 6 samt den svenska nationella bilagan EKS 11 och kan därmed även användas av yrkesverksamma konstruktörer. Kompendiet distribueras kostnadsfritt och finns för nedladdning på www.tmpb.se. Tryckta exemplar kan beställas hos Miklós Molnár , milos.molnar@kstr.lth.se och kostar 150 kr plus moms.