Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Konsumentverkets förslag till hantverkaravtal

12 februari, 2021

Morneon Fasad får ofta frågor från villaägare om underhåll och reparationer av fasader, fönster och tak. Vår verksamhet är inriktad på flerfamiljshus och andra större objekt. Vi kan därför i regel inte hjälpa den enskilde villaägaren utan ger rådet att denne ska vända sig till entreprenörer eller hantverkare med denna inriktning.

Underhåll och renovering medför ofta stora kostnader och kan också innebära vissa risker till exempel vad gäller materialval, utförande eller förseningar. Det är därför mycket viktigt att kommunicera och tydligt tala om hur kundens förväntningar kan tillgodoses. Både skriftliga och muntliga överenskommelser är bindande vilket kanske bidrar till att klagomål på hantverksarbete är bland de vanligast förekommande hos Konsumentverket. Är kunden en privatperson gäller konsumenttjänstlagen som är tvingande till kundens fördel. Det innebär att en överenskommelse inte kan ha sämre villkor än vad lagen säger. Missnöje med utfört arbete – befogat eller inte –  innebär önskemål om rättelse eller ekonomisk kompensation. I en konflikt överskattar privatpersoner ofta hantverkarens möjlighet att kompensera. För att undvika missnöje och konflikt brukar vi på Morneon ge rådet att använda Konsumentverkets förslag till hantverkarformulär, som ger en utmärkt hjälp att precisera och avgränsa uppdraget. För mer information, klicka här