Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Kung Oskars väg 5, Lund – Balkongåterställande

6 juli, 2015

Kunden kontaktade Morneon angående offertförfrågan och ett möte hölls på plats för att syna underhållsbehoven tillsammans.

Räckenas fötter var sönderrostade samt att tätskiktet var uttjänt.

Morneon fick förtroendet att utföra balkongrenoveringen till föreningen. Här på bilden ser vi rambalken efter betongen är riven. Pga. räckesståndarnas infästning, uppifrån och ner, så har relativt stora mängder vatten trängt ner och skapat en korrosiv miljö. Rambalkarna behövde bytas.

Bilden ovan visar det färdiga resultatet när de nya räckena är monterade. Räckena är en reproduktion av de gamla fast anpassade till dagens myndighetskrav enligt BBR, med förändringen att räckesinfästningarna görs på framsida balk.

Vi är mycket stolta över det lyckade resultatet. Vi renoverade balkongerna utan att förvanska fasaden och gav balkongerna minst 70 nya år.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.