Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Mur & Putsföretagen – vår branschorganisation

22 april, 2021

Mur & Putsföretagen utvecklar arbetsmetoder, utrustning och hjälpmedel. Organisationen medverkar bland annat i standardiseringsarbetet för murning och puts i Europa och i Sverige. Mur & Putsföretagen utbildar medlemsföretagens anställda genom intern kursverksamhet, information och internkonferenser. När man anlitar ett företag inom Mur & Putsföretagen kan man vara säker på att medlemsföretaget har de bäst utbildade och mest kompetenta medarbetarna.

Mur & Putsföretagen är en rikstäckande organisation som bildades 1966 och har närmare 90 medlemsföretag.  Flertalet av medlemsföretagen utför också andra byggnadsarbeten som till exempel balkongrenovering och fönsterbyten. Organisationen ska tillvarata medlemmarnas intressen och främja sunda former för affärsuppgörelser. Vidare ska organisationen verka för utveckling av teknik och kvalitet inom branschen.

 På Mur & Putsföretagens hemsida (https://murochputsforetagen.org/kompetensutveckling-2/dokument/) finns ett flertal handböcker och broschyrer som hjälpmedel för företagen men delvis också riktade till kunder.  Organisationen genomför årligen Fasadforum då medlemmarna tillsammans med föreläsare tar upp utmaningar och trender i samhället och i branschen. Årets fasad är byggbranschens stora pris för Sveriges bästa husfasad. Bakom priset står Mur & Pusföretagen som på detta sätt vill uppmärksamma vackra, intressanta, spännande och hållbara hus.