Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Nordmannagatan 6, Malmö – Fasadrenovering av fasadstukatur

6 november, 2013
Beställare: Privat Till vänster: Före renovering. Till höger: Byggetablering klar. Nya bruksfall för plåttäckning av takfotslist läggs. Mallar för takfotslisten tillverkas och leveraras. Putslagning av takfotslist utförs med hjälp av tillverkade mallar. Före och efter. Den putslagade takfotlisten täcks med kopparplåt. Efter fasadtvätten bedöms om ambitionsnivån för putslagningen har uppnåtts. Efter putslagningen grundstryks den upplagade ytan före färdigstrykning. De spruckna fasadkäglorna byts ut.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.