Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Abbekåsgatan 15, Malmö – Omfogning och fasadrengöring med fantastiskt resultat

21 november, 2013
Beställare: Privat Fastigheten före renovering. En yta av tegelfasaden provtvättades och resultatet var makalöst bra. Det slagna teglets ursprungliga färg och ljus återskapades. Tegeltvätten genomfördes. Balkongerna var i stort behov av renovering. Till vänster: Extern konstruktör från konsultföretaget Tyréns bedömde skicket av balkongrambalkarna. I mitten: Nya rambalkar tillverkades som ersättning för de som dömts ut. De nya balkarna syns här före avsändning till varmförzinkning. Till höger: Nya balkongräcken tog form. Räckena var självklart anpassade efter gällande myndighetskrav enligt BBR. Nya balkonger göts med fabriksblandad betong. Nu var de nya räckena på plats. En armatur som renoverats i samband med en fasadrenovering 2010 (Göingeplan 10, Malmö). Vi erbjöd beställaren att återskapa en armatur till fastigheten. Vi är mycket nöjda med resultatet. Teglets ljus, färg och shatteringar framträder på ett mycket fint sätt efter fasadrenoveringen. Vi är mycket nöjda med det färdiga resultatet. Före och efter fasadrenoveringen.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.