Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Ystadsgatan 9, Malmö – Fasadrenovering

19 februari, 2014
Beställare: bostadsrättsförening Före renovering. Putsen i takfotslisten undersöktes av oss på Morneon efter att bitar fallit ned. Vi kunde konstatera att fukt och fritt vatten under längre tid urlakat putsen. Lösa bitar plockades ned i liften. Beslutet att hela fasaden skulle renoveras fattades. Till vänster ser vi en av Morneons murare kratsa fogar. Vi fogar traditionellt med fogslev och efterkomprimering med fogpinne. Bilden till vänster visar efterkratsning av fogar. Mittenbilden visar efterfogningen. Till höger ser ni det färdiga resultatet efter eftertvätten. När plåten revs från frontespiserna upptäcktes det att muren var sprucken och delvis behövdes muras om. Efter ommurning och omputsning av lister på frontespiser. Takfotslisten mättes upp och putslagades. Till vänster: Morneons murare Leszek berättade för Roland – företagets ägare – att dessa fasadkvader gjorts av företagets lärlingar under Leszeks övervakning. Till höger: Arbetsledare Christer letade här efter bom i putsen. Ytor som skulle göras vid markerades och togs omhand av lagbasen Laurent till höger i bild. Under omfogningen på gården upptäcktes flera rostande väggankare som sprängde i murverket. Dessa bilades fram, skrapades rena från rost och rostskyddsmålades innan murverket återmurades. Taket gjordes i kristallsvart takpapp, en papp som efterliknar ursprungspappen. Efter renovering.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.