Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Omfogning av tegelfasader till HSB Brf Olof i Ystad

19 maj, 2016
2016 utförde Morneon Fasad AB fasadrenovering till HSB Brf Olof i Ystad. Fasadrenoveringen bestod av omfogning av tegelfasader och tegelrenovering av tegelbalkar ovanför fönstren. Föreningen hade sedan tidigare utfört fasadrenoveringar med andra entreprenörer i olika etapper. I entreprenaden ingick omfogning och tegelrenovering av blå markerad del av fasaden. Vi är mycket nöjda med resultatet med vårt utförande vid omfogning av tegelfasader. Delar som vi tycker ska lyftas fram är lystern i teglet, fogens djupläge i förhållande till teglet, fogens färg och synlig ballast. Man ser tydligt skillnaden mellan det om är omfogat av en annan entreprenör till vänster och vårt arbete till höger. Vi är mycket stolta över resultatet av vår fasadrenovering. Vid slutsynen sa både ordförande och föreningens projektledare att de önskade att Morneon hade renoverat alla delar av fasaden.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.