Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Brf Källorna, Malmö – Takomläggning, Fönsterbyte, Fasadrenovering och återställande av rivna balkonger

14 juli, 2016

Kristianstadsgatan 17 & 19, Malmö

  • Takomläggning
  • Tegelrenovering omfogning
  • Omputsning gårdsfasad
  • Fönsterbyte
  • Återställande av balkonger 15 st
Fastigheten före fasadrenovering. Mornen Fasad AB vann i konkurrens förtroendet att renovera tak, fasader samt utföra fönsterbyte åt Brf Källorna (2 st fastigheter). Till offerten lämnade Morneon Fasad AB en bilaga, som var en option till offerten där Morneon föreslog att balkongerna skulle återställas till hur de var ritade på originalritningarna. Det fanns ett intresse hos styrelsen så tog vi även fram enklare visualiseringar som Sydark Konstruera hjälpte till med. Visualisering av balkongerna för Kristianstadsgatan 17. Snedsträvorna under balkongplattornas utseende syntes inte på originalritningarna, så vi på Morneon lätt oss inspireras av snedsträvor som redan finns i Malmö stad. För Kristianstadsgatan 19 tog vi inspiration från S:t Pauli Kyrkogatan 11/ Kungsgatan 32. Här läckage-tätade vi tillfälligt, innan renoveringen startade. I alla Morneon Fasad AB:s omfogningsprojekt ingår en bra eftertvätt. Där finns mer att önska av övriga konkurrenter i vårt verksamhetsområde. Putsen på en av innergårdarna var slut mycket på grund av en för tät fasadfärg. Putsen revs till putsbäraren (tegelmuren) och teglet grundades med ett hårt bruk i stil med KC-A eller KC-B som ger bra vidhäftning. Sedan gjordes en utstockning med en brädriven yta. När nya smidesbalkar var på plats, murades tegelfasaden igen i befintligt murförband. Våra balkongplattor göts homogena med fabriksblandad betong, ytan skurades och formades med droppnäsa på undersidor. Fönsterbyte med LEAB:s linje ”Epok”. Fönstren drevades enligt SNIRI:s rekommendationer med mineralull, bottningslist, diffusionstät fog samt nya invändiga smyglister i vitmålat trä. Fasadens putslister behövde kompletteras. Morneon Fasad AB kände stor trygghet med att ha Tomas Gustavsson konstruktioner AB med i detta projekt. En kul detalj som vi påverkade i projektet av att återställa stuprörens skarprörsböjar. I projekten finns det tre olika fönsterfärger. Stadsbyggnadskontoret ska ha ett stort tack för hjälpen i processen att hitta rätt kulör och glans. Vi är mycket nöjda över resultatet. Eldragning på gårdarna blev infräst i fasadmurarna, till styrelsen rekommenderade Morneon Fasad AB Total El AB, en lokal elfirma som hjälpte till i valet med gårdsarmaturerna. Resultatet känns helt rätt! Källorna en av fasaderna efter renovering Det färdiga resultatet efter avfärgning av gårdsfasaderna. Det färdiga resultatet av återställande av balkongerna för Kristianstadsgatan 17. Nätet på insidan balkongräcke finns där för att räcken ska uppfylla boverkets byggregler på ej klättringsbart för barn. Det känns fantastiskt kul att lämna över detta projekt till vår kund, vi hoppas att de är lika nöjda som vi är. Brf Källorna – den pampiga fasaden mot rondellen Vi hoppas fram över att hitta fler kunder som är intresserade av samma höga ambitionsnivå som Brf Källan. Man bara myser.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.