Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Tärningholmsgatan 6, Malmö – Fasadrenovering och återställande av balkonger som varit rivna

20 februari, 2014
  • Putsrenovering
  • Avfärgning till tidsenliga färger från byggåret
  • Balkongomgjutning av fem stycken befintliga balkonger
  • Återskapande av fyra stycken tidigare rivna balkonger
Beställare: Privat fastighetsägare Före renovering. De befintliga rambalkongerna var i mycket dåligt skick. Putsen hade tidigare renoverats i omgångar och var i behov av totalrenovering. I arbetet med att ta fram objektspecifika kostnadsfria offerter studerades ritningar från Malmö Stadsbyggnads arkiv och internet finkammades efter gamla foton. Utifrån detta kunde vi konstatera att det funnits fyra stycken balkonger som någon gång i tiden blivit rivna. I offerten presenteras som en option att återskapa dessa fyra balkonger. Efter diskussioner mellan Morneon, fastighetsägaren och Malmö Museer föddes idén om att återskapa en tidstypisk färgsättning. Samtida byggnader i Malmö studerades för att hitta rätt färgsättning. Gårdsfasaderna var i behov av renovering då bruket i tegelfogarna hade vittrat och möjliggjort fuktvandring i murverket. Offerten antogs. Här var byggetableringen klar. Gårdsfasader högtyckstvättades och fogkompletterades innan avfärgning med Caparol Amphisilan – en silikonhartsfärg. Resultatet blev mycket bra. Sprickor i putsen skars upp, putslagades och avfärgades. I alla våra balkongrenoveringsprojekt anlitar vi en konstruktör, här till höger i bild från Tyréns. Roland och Peter från Morneons ledning var med vid synen av rambalkarnas kondition. Beslut togs om att alla rambalkar skulle bytas. Nya plattor göts med fall från fasad. De nya smidesräckena synades här av beställaren. Räckena är kopior av de gamla fast anpassade efter dagens myndighetskrav från BBR. En vacker ”nygammal” balkong. Före- och efterbild. De nya balkongerna återskapar symmetrin i fasaden.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.