Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Husargatan 4, Malmö – Balkongrenovering av kungabalkong

26 mars, 2014
Moneon blev tillfrågade av en Brf och Sydark konstruera, att tillsammans med dem utforma ett renoveringsprogram för denna kungabalkong. Det fanns inga original-konstruktionsritningar att tillgå. Efter en undersökning stod det klart att det var en rambalkong, med kraftiga rostangrepp på bärande balkar. Ställning restes och stensargen demonterades, betongen revs. Efter syn tillsammans med konstruktör och beställare togs beslutet att byta rambalken. Nya tryckfördelingsplåtar justeras in och diskuteras här med konstruktör, Morneons arbetsledning och Morneons formbyggare. Betongplattan armeras efter konstruktionsritningarna. Betongen som vi använder är fabriksblandad och avsedd för horisontella ytor utomhus. Betongen vibreras på plats. Den nya plattan avformas, plattans undersida är formad – ursprungsutseendet bibehålls. Sargen återmonteras. Nytt smide, räckeshållare och plåtar återmonteras. Vi är mycket stolta över att ha renoverat denna balkong utan att påverka utseendet.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.