Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Uppsalagatan 11, Malmö – Omfogning och förstoring av balkonger

10 juli, 2017
På Uppsalagatan 11 i Malmö genomförde vi omfogning av fasaden och förstoring av balkongerna. Bostadsföreningen Flyttfåglarna ville till en början enbart renovera balkongerna. Vi föreslog att vi samtidigt skulle förstora balkongerna, då de var relativt små. Efter att vi presenterat mellanskillnaden beslöt de att anta förslaget med förstoring. Styrelsen använde vårt kontaktnät av konstruktör och arkitekt i arbetet med att ta fram bygglovshandlingar. Morneons tjänstemän hjälpte till med all samordning parterna emellan. Fastigheten före renovering. Befintliga räckesståndare var innan renoveringen helt eller delvis bortrostade. En av anledningarna är att infästningen till balken var uppifrån och ner så att regnvatten har blivit stående över tid. I vårt anbud till kunden ingick att de detaljer som fanns på ursprungsräcket, såsom nitad sparkplåt och välvd överliggare, skulle tillvaratas. Kontrollansvarig i projektet var Vladimir Kosic från EPR Byggkonsult AB. Resultatet efter omfogning och eftertvätt. Vi på Morneon tycker det är viktigt att ta tillvara på de ursprungliga kvalitéerna som finns i fasaderna vi renoverar, t.ex. fasadarmaturen här till höger. Undersidorna av våra balkongplattor formas släta och med droppkant. Balkongerna besiktigas av kundens projektledare Tommy Gärtner. De nya smidesräcken är anpassade efter dagens myndighetskrav enligt BBR, samtidigt som detaljerna från urspungsräcket tagits tillvara på. Fastigheten efter renovering.

Läs mer

Vill du veta mer om vårt arbete med balkong- och fasadrenovering? Läs mer om våra tjänster, eller se fler av våra referensprojekt i bloggen.