Sök

Morneon Fasad

Fasadrenovering och takomläggning i Skåne

Vid fönsterbyte ska man tänka på hur fönsterna ska användas och underhållas.

1 november, 2021

I de bostäder som byggdes före 1930 var det vanligast att fönster öppnades utåt. Vid fönsterbyte idag finns det många aspekter och detaljer att förhålla sig till. Utåtgående fönster är oftast mer smäckra än inåtgående fönster, vilket ger en väsentlig skillnad i utseende. Vi menar dock att vi inte med berått mod kan fortsätta använda oss av utåtgående fönster i flerfamiljshus. Inte minst med tanke på säkerheten för fönsterputsarna, vilket bilderna illustrerar.